BON INICI DE CURS 2022-2023

INFORMACIÓ IMPORTANT INICI DE CURS 2022-2023

Estimades famílies!

Per part de l’AMPA de l’Escola Saltell us donem la benvinguda a aquest nou curs escolar i recordem temes important a tenir presents en aquest inici de curs:

1.    Quota AMPA:

a.    Import: són 15€ anuals per família, no per nen. És una quota voluntària però dóna accés a poder participar en les activitats que gestiona i organitza l’AMPA. Així com fer ús de les extraescolars, menjador i servei d’acollida, abonant el preu corresponent.

b.    Com fer el pagament? Les famílies que tinguin alumnes entre primer i sisè, paguen la quota a través de la domiciliació del rebut de llibres i material passats al juny (primer fill) i juliol (fills restants). Per la resta de famílies d’infantil (P3 a P5), sense germans a primària, hauran de fer el pagament mitjançat transferència al compte corrent de l’AMPA ES60 0081 0407 1900 0120 1822. Indicant el nom del nen/a, curs i el concepte “QUOTA AMPA”. També podeu trucar a l’Edi (Administrativa de l’AMPA) al telèfon 93 691 69 57 i acordar dia per pagar-ho en efectiu.

2.    Inscripcions menjador i acollida. Podeu passar correu a l’Edi (administrativa AMPA) al mail menjador@ampasaltells.org o trucar per telèfon 93 691 69 57 (matins).

3.    Inscripcions activitats extraescolars. Per fer les inscripcions heu d’omplir el formulari que trobareu al link https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeFdXOjzYIA61DAWh-N2BoQOT7WbKS-tVzUiGUpYJcTnZND-A/viewform. Per qualsevol dubte, podeu contactar al telèfon 676 896 285 (coordinadora d’extraescolars) o per mail al correu extraescolars@ampasaltells.org.

4.    Compra de roba esportiva, xandalls i bates classe i menjador. Disponible al despatx de l’AMPA per les tardes. De 16.30h a 18.30h.

 5. Grups Whassapp famílies: cada classe té un grup per fer comunicacions importants. Aquest grup el lidera i administra el delegat o delegada de la classe (pare o mare). És important que estigueu dintre per poder conèixer tota la informació rellevant relacionada amb els vostres fills i filles. Pregunteu al/la vostre delegat/da.

6. WEB AMPA: recordem que podeu consultar la nostra web on trobareu tota la informació necessària pel vostre dia a dia a l’Escola
http://ampasaltells.org/

Per qualsevol consulta, podeu contactar amb nosaltres al correu de l’AMPA ampasaltells@hotmail.com.

Moltes gràcies i bon inici de curs!!!!
JUNTA AMPA Escola Saltells

INSCRIPCIONS MENJADOR I ACOLLIDA CURS 22-23

Estimades famílies,

Us fem arribar aquesta circular per informar-vos que des d’avui, 20 de juliol, fins el 20 d’agost podeu fer les inscripcions pel servei de menjador i acollida, que gestiona l’Empresa “Com a casa”.

Per a poder formalitzar la inscripció dels vostres fills i filles en el servei de menjador i/o acollida, heu de clicar el link que apareix a sota i accedir amb el vostre identificador i contrasenya:

LINK INSCRPCIONS
https://comacasamenjadors.cat/families

USUARI: ESCOLASALTELLS
CONTRASENYA: SALTELLS

El preu del menú de l’usuari fix al menjador (mínim de 3 dies per setmana) és de 6,42 euros.
El preu del menú esporàdic és de 7,05 euros.

NORMATIVA DEL MENJADOR ESCOLAR
–  Al·lèrgies i/o intoleràncies: És necessari presentar un informe mèdic a la coordinadora per
poder adaptar el menú als infants.
– Dieta o situacions de necessitat puntual: s’ha de trucar a la coordinadora el mateix dia de 9h a
10h.
– Ús esporàdic del menjador: heu d’avisar a la coordinadora via telèfon, Dinantia o WhatsApp
abans de les 10h del matí.
– Absència puntual d’alumnes fixes: Si puntualment un infant no pot assistir al menjador, heu
d’avisar a la coordinadora via telèfon, Dinantia o WhatsApp abans de les 10h del matí. Si no
aviseu o aviseu fora de l’horari, no es descomptarà res.
– Com es cobren les absències puntuals?:
o 1r-2n-3r dia d’absència: 3,18 euros (es retorna la part corresponent al menjar)
o A partir del 4t dia no es cobrarà res.
– Dies d’excursió: Les famílies trobareu a la inscripció l’opció de demanar pic-nic o no per les excursions.
En el cas de canviar d’opinió durant el curs haureu d’avisar a la coordinadora amb 48h d’antelació. Si no
es fa ús del servei de pic-nic es farà el mateix descompte que amb la falta avisada.
– Dies de colònies: Es retornarà el 100% dels dies de menjador.
– Baixes del servei: S’han de comunicar amb un mínim de 15 dies d’antelació.
– Forma de pagament: Es pot realitzar per domiciliació bancària o Lyra (passarel·la de pagament
segura). Els rebuts no pagats en el període establert tindran un recàrrec de 6€ .
– Període de pagament: A més vençut, tant els usuaris fixes com els esporàdics.
– Rebuts pendents: Si el rebut d’un mes està pendent s’haurà de posar al corrent abans del dia
15 del mes següent,sinó l’infant no podrà fer ús del servei.
– Convocatòries de vaga: Si durant una convocatòria de vaga el servei de menjador continua
funcionant i un infant no en vol fer ús, avisant amb antelació, es retornarà l’import
corresponent a una falta avisada.

CANALS DE COMUNICACIÓ:
COODINADOR DE MENJADOR: Enric de la Parra
COORDINADORA DE GESTIÓ: Edi Moya
TELÈFON: 722 497 859 (TRUCADES I WHATSAPPS)
APP DINANTIA: menjador els saltells(coordinació)
HORARI D’ATENCIÓ: 8:00 a 11:30H
Mail: menjador@ampasaltells.org

Salutacions,
Junta AMPA Escola Saltells

Venda Bates i Xandalls curs 22-23

Benvolgudes famílies,

Ja fa setmanes que a l’AMPA estem preparant el curs escolar 2022-2023.
Com que aquest any les classes començaran més aviat que d’altres anys, us informem que teniu a la vostra disposició bates i xandalls de l’escola per a que pugueu anar de vacances amb tot preparat.

Es poden comprar aquests articles al despatx de l’AMPA tots els dies de dilluns a divendres de 16:30h a 18:30h.
Us passem les fotos de les bates (menjador i escola) i del xandall.

Moltíssimes gràcies,
Comissió Extraescolars AMPA Escola Saltells

INSCRIPCIÓ EXTRAESCOLARS CURS 2022-2023

Estimades famílies,

Un any més ens posem en contacte amb vosaltres per tal de fer-vos arribar la informació relacionada amb les extraescolars del proper curs 2022-2023.

Recordeu que, les inscripcions s’han de fer on-line, mitjançant el següent enllaç: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeFdXOjzYIA61DAWh-N2BoQOT7WbKS-tVzUiGUpYJcTnZND-A/viewform

Us fem arribar també l’enllaç al document explicatiu i detallat sobre les inscripcions, normativa, oferta d’activitats,…

https://www.dropbox.com/s/wxa7y923iirh4gn/Inscripci%C3%B3%20extraescolares%20saltells%202022-2023.pdf?dl=0

Recordeu que si teniu cap dubte, podeu contactar amb el correu de la comissió d’extraescolars:
extraescolars@ampasaltells.org

Una forta abraçada,
Comissió d’Activitats Extraescolars AMPA Escola Saltells 

PAGAMENT QUOTA MATERIAL I LLIBRES CURS 22-23

Estimades famílies,
 
Contactem amb vosaltres per informar-vos sobre la quota de llibres i material pel proper curs 2022-2023.
 
Després de reunir-nos amb la Direcció de l’Escola, ens han comunicat que només faran servir llibres socialitzats (llibres de consulta) per l’assignatura de català, i només als cursos de tercer i quart. La resta de llibres que es fan servir, són llibres fungibles. És a dir, llibres d’activitats, d’un sol ús.
 
Per tant, podem concloure que, el projecte de Socialització, tal i com el coneixem, passa a desaparèixer. Ja que al nou model que vol emprendre l’Escola, només es faran servir llibres fungibles i material per dur a terme les assignatures per projectes.
 
L’AMPA actuarà només com intermediària entre les famílies, editorials i Escola, per tal de gestionar els pagaments de les quotes i assegurar que els llibres arriben a les classes abans de l’inici de curs.
 
Les quotes pel proper curs, revisades amb l’Escola i aprovades en Consell Escolar del 16 de Maig de 2022, passen a ser de :
 
Curs 1er: 40€ llibres + 115€ material + 15€ quota anual AMPA = 170€
Cursos de 2on a 6è: 70€ llibres + 85€ material + 15€ quota anual AMPA = 170€

 
El segon germà i successius, no pagaran la quota d’AMPA, ja que és per família, no per alumne. Per tant, la quota total serà de 155€.
 
 
Condicions dels pagaments:
 
Si no informeu del contrari, des de l’AMPA realitzarem el gir de la quota en el mateix número de compte que l’hem fet en cursos anteriors.
 
Dates dels pagaments:
 
El gir de la quota es realitzarà el dia 10 de Juny per al primer fill, i el 10 de juliol per al segon i successius.
 
Heu de contactar amb nosaltres en els següents casos:
 
–           Si heu fet qualsevol canvi en les dades bancàries.
–           Si heu fet sol·licitud de beca a l’Ajuntament de Cerdanyola del Vallès.
–           Si no teniu el rebut domiciliat.
–           Si el vostre fill passa aquest curs a 1r de primària.
–           Si en lloc que us girem el rebut, preferiu fer el pagament per transferència bancaria. Però és important que ens aviseu amb antelació però no domiciliar el pagament i cobrar-ho dos cops.       
             BANC SABADELL: ES60 0081 0407 1900 0120 1822
–           Per qualsevol dubte o aclariment que tingueu.
 
Per contactar amb nosaltres podeu enviar un correu electrònic a l’adreça ampasaltells@hotmail.com, abans del 31 de maig, i sempre heu de fer constar el nom i el curs de l’alumne sobre el qual feu la consulta.
 
MOLT IMPORTANT:
 
1. Si es produeix la devolució de qualsevol rebut, les despeses generades (al voltant dels 4,50€) aniran a càrrec de qui l’hagi retornat.
 
2. En cap cas es lliuraran els llibres a aquells alumnes que, a començament del curs 2022/23, no hagin satisfet el pagament total de la quota.
 
Respecte de la quota d’infantil (P3-P4-P5), l’escola us farà arribar la informació de pagament amb el número de compte on fer-ho.
 
Restem a la vostra disposició.
 
Gràcies,
Junta AMPA Escola Saltells

ORLES CURS 2021-2022


INFORMACIÓ IMPORTANT ALUMNES DE 6è I P5
ORLES CURS 2021-2022

Bon dia famílies de P5 i Sisè,

Us comuniquem que enguany tornem a fer les fotos de les orles al centre escolar. Es faran divendres 6 de maig a partir de les 9.30h

Per poder fer l’orla és necessari que tots i cadascun dels alumnes de cada classe es facin la fotografia, encara que hi hagi algú que no la vulgui. 
Per obtenir l’orla impresa és necessari un mínim de 18 alumnes (per classe) que hagin pagat l’orla. 

El termini de pagament de les orles és del dia 3 al 20 de maig. Ambdós inclosos. 

L’altre novetat, envers els dos darrers anys, és que recuperem la toga i el birret per tots els alumnes. Així que es prega que divendres, tots els nens i les nenes portin a sota una samarreta o camisa blanca. 

INDICACIONS: 

* PAGAMENT:
El preu de l’orla és el mateix que el de l’any passat: 14 euros 

Hi han dos maneres de fer el pagament: 

BIZUM al telèfon 646 66 25 90 indicant el nom, cognoms de l’alumne i curs. 
TRANSFERÈNCIA BANCÀRIA al compte: ES30 0081 0002 4600 0224 5027, indicant també el nom de l’alumne, cognoms i curs. En aquest cas, haureu d’enviar per correu (xaviolive@xaviolive.com) una còpia del justificant de la transferència. 

* ENTREGA DE LES ORLES
– Les orles impreses les entregaran les tutores de cada classe als alumnes que les hagin pagat entre el 10 i el 15 de juny a la mateixa escola. 

Gràcies per la vostra col·laboració. 

Rebeu una cordial salutació 
AMPA SALTELLS