Arxiu mensual: novembre de 2021

CANVI DE FORMAT ASSEMBLEA SOCIS AMPA

Benvolgudes famílies,                                                                                                                               
 
Degut a la situació actual relacionada amb la pandèmia, creiem que és més prudent celebrar l’assemblea de socis del proper dimarts 30 de Novembre de 2021 a les 16:45h en primera convocatòria i 17h en segona, de manera telemàtica.

El link per connectar-se és aquest: meet.google.com/kgb-uqdc-cwb

Ordre del dia:
 
1. Aprovació de l’acta anterior. (*) Adjuntem link amb l’acta.
2. Aprovació modificacions Estatuts: hem actualitzats algunes referències a lleis que ja no estaven vigents. Qualsevol modificació ha de ser ratificada en assemblea. Adjuntem link amb el document (**).
3. Tancament i aprovació de l’exercici econòmic 2020-2021.
4. Aprovació del pressupost per l’exercici 2021-2022.
5. Eleccions renovació càrrecs Junta AMPA (rebreu una nova circular en papel amb la documentació per presentar candidatura o afegir-vos a la que presentarà la Junta actual).
6. Precs i preguntes.
 
(*) https://www.dropbox.com/s/kglt5off4o3akt1/Acta_195_Assemblea%20General_AMPA_Pdte%20aprobar_11.12.2020.pdf?dl=0

(**) https://www.dropbox.com/s/2h9nspreqrjxcax/Estatuts%20AMPA%20Saltells%20Actualitats%20novembre%202021.pdf?dl=0


Delegació del vot:
 
En cas que alguna família associada no pugui assistir a l’assemblea, si ho desitja, pot delegar el seu vot a qualsevol persona, que sigui soci de l’AMPA, d’acord amb el estatuts de l’associació.
 
Heu de complimentar la declaració adjunta i lliurar-la al depast de l’ampa o via e-mail a l’adreça:    directiva@ampasaltells.org
 
Salutacions cordials,
JUNTA AMPA Escola Saltells

 
DELEGACIÓ DE VOT ASSEMBLEA SOCIS AMPA SALTELLS 
En/Na……………………………………………………………………………………………. davant la impossibilitat d’assistir a l’Assemblea General de socis de l’AMPA del proper dia 30 de Novembre de 2021, delego la meva representació per l’esmentada assemblea (marqueu amb una “X”):
 
 
 [   ]  En el/la President/a de l’AMPA
 
 [   ]  En el/la Sr/Sra……………………………………………………………………………………………..
 
 
Signatura i data,

Aclarim els teus dubtes sobre les eleccions al CE

Estimades famílies,

Dimarts 23/11/2021 tenen lloc les eleccions dels membres del Consell Escolar de la nostra escola. 

Durant aquest dies, estem rebent diferents dubtes i consultes per part de les famílies, les quals volem aclarir amb aquest comunicat.

Dubtes:

1.    El vot és per família o per persona? És un vot per a cada un dels tutors legals de l’alumne. Pare i mare, o d’altres. No és per família.

2.    Puc delegar el meu vot? No. El vot no es pot delegar. S’ha d’anar presencialment a votar a l’escola. En canvi, a les eleccions a la Junta d’AMPA del 30/11, sí que es podrà delegar. Us informarem uns dies abans.

3.    On he d’anar a votar? Al gimnàs de l’escola. Ens avisaran dels accessos uns dies abans.

4.    En qui horari seran les eleccions? Dimarts 23/11 de 14.50h a 17h de la tarda. Es deixarà votar a la gent que a la hora de tancament estiguin fent cua.

5.    I si no puc anar a votar per horari laboral? l’Escola posa a disposició de les famílies els justificants oficials de la Generalitat perquè pugueu exercir el vostre dret al vot. Parleu amb l’escola, en cas que ho necessiteu.

6.    Quants candidats he de votar? Necessitem escollir dos representats de les famílies.

7.    Qui són els candidats? El 19/11 es publicaran al taulell d’anuncis del passadís de secretaria. Dins de l’escola.

8.   Com puc conèixer els candidats? Els candidats s’han de donar a conèixer. Poden fer campanya de la seva candidatura. Tant l’Escola com l’AMPA posen a la seva disposició diferents mitjans. Us podeu adreçar a nosaltres.

Esperem que aquesta informació us sigui d’ajuda per conèixer millor el procediment.
Us animem a participar a les eleccions del 23/11 per escollir als nostres representants al Consell Escolar.

Moltes gràcies,
Comissió de Comunicació AMPA Escola Saltells

JA ÉS NADAL AL SALTELLS!!

Estimades famílies,

Us enviem diferents circulars relacionades amb el Nadal d’enguany! Des de l’AMPA ho estem preparant amb molta il.lusió. 

Us animem a participar-hi i a gaudir de les festes més màgiques de l’any!!!

Atentament,
Comissió Culturals AMPA Escola Saltells