Arxiu mensual: maig de 2022

PAGAMENT QUOTA MATERIAL I LLIBRES CURS 22-23

Estimades famílies,
 
Contactem amb vosaltres per informar-vos sobre la quota de llibres i material pel proper curs 2022-2023.
 
Després de reunir-nos amb la Direcció de l’Escola, ens han comunicat que només faran servir llibres socialitzats (llibres de consulta) per l’assignatura de català, i només als cursos de tercer i quart. La resta de llibres que es fan servir, són llibres fungibles. És a dir, llibres d’activitats, d’un sol ús.
 
Per tant, podem concloure que, el projecte de Socialització, tal i com el coneixem, passa a desaparèixer. Ja que al nou model que vol emprendre l’Escola, només es faran servir llibres fungibles i material per dur a terme les assignatures per projectes.
 
L’AMPA actuarà només com intermediària entre les famílies, editorials i Escola, per tal de gestionar els pagaments de les quotes i assegurar que els llibres arriben a les classes abans de l’inici de curs.
 
Les quotes pel proper curs, revisades amb l’Escola i aprovades en Consell Escolar del 16 de Maig de 2022, passen a ser de :
 
Curs 1er: 40€ llibres + 115€ material + 15€ quota anual AMPA = 170€
Cursos de 2on a 6è: 70€ llibres + 85€ material + 15€ quota anual AMPA = 170€

 
El segon germà i successius, no pagaran la quota d’AMPA, ja que és per família, no per alumne. Per tant, la quota total serà de 155€.
 
 
Condicions dels pagaments:
 
Si no informeu del contrari, des de l’AMPA realitzarem el gir de la quota en el mateix número de compte que l’hem fet en cursos anteriors.
 
Dates dels pagaments:
 
El gir de la quota es realitzarà el dia 10 de Juny per al primer fill, i el 10 de juliol per al segon i successius.
 
Heu de contactar amb nosaltres en els següents casos:
 
–           Si heu fet qualsevol canvi en les dades bancàries.
–           Si heu fet sol·licitud de beca a l’Ajuntament de Cerdanyola del Vallès.
–           Si no teniu el rebut domiciliat.
–           Si el vostre fill passa aquest curs a 1r de primària.
–           Si en lloc que us girem el rebut, preferiu fer el pagament per transferència bancaria. Però és important que ens aviseu amb antelació però no domiciliar el pagament i cobrar-ho dos cops.       
             BANC SABADELL: ES60 0081 0407 1900 0120 1822
–           Per qualsevol dubte o aclariment que tingueu.
 
Per contactar amb nosaltres podeu enviar un correu electrònic a l’adreça ampasaltells@hotmail.com, abans del 31 de maig, i sempre heu de fer constar el nom i el curs de l’alumne sobre el qual feu la consulta.
 
MOLT IMPORTANT:
 
1. Si es produeix la devolució de qualsevol rebut, les despeses generades (al voltant dels 4,50€) aniran a càrrec de qui l’hagi retornat.
 
2. En cap cas es lliuraran els llibres a aquells alumnes que, a començament del curs 2022/23, no hagin satisfet el pagament total de la quota.
 
Respecte de la quota d’infantil (P3-P4-P5), l’escola us farà arribar la informació de pagament amb el número de compte on fer-ho.
 
Restem a la vostra disposició.
 
Gràcies,
Junta AMPA Escola Saltells

ORLES CURS 2021-2022


INFORMACIÓ IMPORTANT ALUMNES DE 6è I P5
ORLES CURS 2021-2022

Bon dia famílies de P5 i Sisè,

Us comuniquem que enguany tornem a fer les fotos de les orles al centre escolar. Es faran divendres 6 de maig a partir de les 9.30h

Per poder fer l’orla és necessari que tots i cadascun dels alumnes de cada classe es facin la fotografia, encara que hi hagi algú que no la vulgui. 
Per obtenir l’orla impresa és necessari un mínim de 18 alumnes (per classe) que hagin pagat l’orla. 

El termini de pagament de les orles és del dia 3 al 20 de maig. Ambdós inclosos. 

L’altre novetat, envers els dos darrers anys, és que recuperem la toga i el birret per tots els alumnes. Així que es prega que divendres, tots els nens i les nenes portin a sota una samarreta o camisa blanca. 

INDICACIONS: 

* PAGAMENT:
El preu de l’orla és el mateix que el de l’any passat: 14 euros 

Hi han dos maneres de fer el pagament: 

BIZUM al telèfon 646 66 25 90 indicant el nom, cognoms de l’alumne i curs. 
TRANSFERÈNCIA BANCÀRIA al compte: ES30 0081 0002 4600 0224 5027, indicant també el nom de l’alumne, cognoms i curs. En aquest cas, haureu d’enviar per correu (xaviolive@xaviolive.com) una còpia del justificant de la transferència. 

* ENTREGA DE LES ORLES
– Les orles impreses les entregaran les tutores de cada classe als alumnes que les hagin pagat entre el 10 i el 15 de juny a la mateixa escola. 

Gràcies per la vostra col·laboració. 

Rebeu una cordial salutació 
AMPA SALTELLS