Arxiu de la categoria: Comissions

JA ÉS NADAL AL SALTELLS!!

Estimades famílies,

Us enviem diferents circulars relacionades amb el Nadal d’enguany! Des de l’AMPA ho estem preparant amb molta il.lusió. 

Us animem a participar-hi i a gaudir de les festes més màgiques de l’any!!!

Atentament,
Comissió Culturals AMPA Escola Saltells

Comunicació

El curs 2019-2020, va néixer una nova comissió dins de l’AMPA de l’Escola Saltells, la qual té per objectiu coordinar, millorar i garantir la COMUNICACIÓ entre Famílies, AMPA i Escola.

Què fem?

 • Donar visibilitat als projectes i activitats que es duen a terme dins de l’AMPA. Per exemple, menjador.
 • Treballar conjuntament amb els delegats i delegades per tal que aquests recullin les propostes, queixes, suggeriments i felicitacions que facin referència a l’AMPA.
 • Informar a les famílies sobre temes relatius a l’escola,sempre que ens sigui possible. Amb l’objectiu de millorar la comunicació entre escola, AMPA i famílies.
 • Buscar la implicació i participació de les famílies, conjuntament amb els delegats i les delegades.
 • Impulsar nous sistemes d’informació/comunicació. En estudi.
 • Impulsar la presència de l’associació i els seus actes a la xarxa, agilitzant així el flux d’informació entre els diferents membres de la comunitat escolar: presència a les xarxes socials (facebook, twitter, Instagram).
 • Millorar, mantenir i actualitzar la web de l’AMPA. 

Què NO farem?

 • Tots aquells temes que fan referència a la classe han de seguir el canal dels delegats i delegades i aquelles informacions puntuals i immediates de tipus administratiu han de seguir el canal de l’administració de l’AMPA.
 • Tot els temes que siguin d’una comissió en concret, per exemple temes de menjador, extraescolars,… hauran d’anar directes al canal que correspongui.

Actualment aquests són els nostres canals d’informació

  – Circulars via mail

  – Panell informatiu AMPA

  – WEB AMPA: http://ampasaltells.org/

  – Facebook, Twiter, Instagram

  – Reunions amb l’escola i amb la resta de comissions

  – Cartells informatiu, en cas necessari. Exemple Halloween

Podeu comunicar-vos amb nosaltres sempre que ho necessiteu a través de la nostra adreça de correu comunicacio@ampasaltells.org

Socialització

La Comissió de Socialització s’encarrega de gestionar el Projecte de Socialització, que consisteix en la reutilització dels llibres i del material de consulta a primària.

És un projecte d’escola i AMPA.

A primer de primària s’inicia el projecte de SOCIALITZACIÓ de llibres i material complementari (aprovat a l’Assemblea General Extraordinària del 12 de maig de 2009 i ratificat pel Consell Escolar del 22 de juny de 2009). Es regeix per un protocol d’actuació al qual ens adherim totes les famí­lies de l’escola. és un projecte conjunt AMPA-ESCOLA i la seva continuïtat depèn de la implicació de tots i totes.

Es paga una quota única, que inclou els llibres (de text, de lectura, de consulta…), el material escolar i la quota d’AMPA (aquesta és per famí­lia, no per nen).

La Comissió s’encarrega, entre d’altres, de comprar els llibres directament a les editorials per així­ aconseguir un millor preu; de comprovar, conjuntament amb els mestres, el retorn dels llibres; de la revisió de l’estat d’aquests; de preparar els lots per a cada nen/a; i de portar-los a les aules per al curs següent.

QUOTA MATERIAL I LLIBRES CURS 2021-2022

La quota a pagar pel curs 2021/22 serà: 150,00€ pel primer fill i 135,00€ pels successius. La diferència de l’import ve donada perquè la quota de l’AMPA es paga per família.

El desglossament de la quota quedarà com segueix:
Materail Escolar: 85,00€
Llibres Socialitzats: 50,00€
Quota d’Ampa: 15,00€

CONDICIONS DE PAGAMENT:
Si no informeu del contrari, des de l’AMPA realitzarem el gir de la quota en el mateix número de compte que l’hem fet en cursos anteriors.

Heu de contactar amb nosaltres en els següents casos:

 • Si heu fet qualsevol canvi en les dades bancàries.
 • Si heu fet sol·licitud de beca a l’Ajuntament de Cerdanyola del Vallès.
 • Si no teniu el rebut domiciliat.
 • Si el vostre fill passa aquest curs a 1r de primària.
 • Si en lloc que us girem el rebut, preferiu fer el pagament per transferència bancaria

BANC SABADELL: ES60 0081 0407 1900 0120 1822

 • Per qualsevol dubte o aclariment que tingueu.

Per contactar amb nosaltres podeu enviar un correu electrònic a l’adreça ampasaltells@hotmail.com, abans del 10 de maig, i sempre heu de fer constar el nom i el curs de l’alumne sobre el qual feu la consulta.

MOLT IMPORTANT:
1. Si es produeix la devolució de qualsevol rebut, les despeses generades (al voltant dels 4,50€) aniran a càrrec de qui l’hagi retornat.
2. En cap cas es lliuraran els llibres a aquells alumnes que, a començament del curs 2021/22, no hagin satisfet el pagament total de la quota.

Respecte de la quota d’infantil (P3-P4-P5), l’escola us farà arribar la informació de pagament amb el número de compte on fer-ho.

Per a més informació, pots enviar un correu electrònic al e-mail: socialitzacio@ampasaltells.org