Arxiu de la categoria: Menjador i acollida

INSCRIPCIONS MENJADOR I ACOLLIDA CURS 22-23

Estimades famílies,

Us fem arribar aquesta circular per informar-vos que des d’avui, 20 de juliol, fins el 20 d’agost podeu fer les inscripcions pel servei de menjador i acollida, que gestiona l’Empresa “Com a casa”.

Per a poder formalitzar la inscripció dels vostres fills i filles en el servei de menjador i/o acollida, heu de clicar el link que apareix a sota i accedir amb el vostre identificador i contrasenya:

LINK INSCRPCIONS
https://comacasamenjadors.cat/families

USUARI: ESCOLASALTELLS
CONTRASENYA: SALTELLS

El preu del menú de l’usuari fix al menjador (mínim de 3 dies per setmana) és de 6,42 euros.
El preu del menú esporàdic és de 7,05 euros.

NORMATIVA DEL MENJADOR ESCOLAR
–  Al·lèrgies i/o intoleràncies: És necessari presentar un informe mèdic a la coordinadora per
poder adaptar el menú als infants.
– Dieta o situacions de necessitat puntual: s’ha de trucar a la coordinadora el mateix dia de 9h a
10h.
– Ús esporàdic del menjador: heu d’avisar a la coordinadora via telèfon, Dinantia o WhatsApp
abans de les 10h del matí.
– Absència puntual d’alumnes fixes: Si puntualment un infant no pot assistir al menjador, heu
d’avisar a la coordinadora via telèfon, Dinantia o WhatsApp abans de les 10h del matí. Si no
aviseu o aviseu fora de l’horari, no es descomptarà res.
– Com es cobren les absències puntuals?:
o 1r-2n-3r dia d’absència: 3,18 euros (es retorna la part corresponent al menjar)
o A partir del 4t dia no es cobrarà res.
– Dies d’excursió: Les famílies trobareu a la inscripció l’opció de demanar pic-nic o no per les excursions.
En el cas de canviar d’opinió durant el curs haureu d’avisar a la coordinadora amb 48h d’antelació. Si no
es fa ús del servei de pic-nic es farà el mateix descompte que amb la falta avisada.
– Dies de colònies: Es retornarà el 100% dels dies de menjador.
– Baixes del servei: S’han de comunicar amb un mínim de 15 dies d’antelació.
– Forma de pagament: Es pot realitzar per domiciliació bancària o Lyra (passarel·la de pagament
segura). Els rebuts no pagats en el període establert tindran un recàrrec de 6€ .
– Període de pagament: A més vençut, tant els usuaris fixes com els esporàdics.
– Rebuts pendents: Si el rebut d’un mes està pendent s’haurà de posar al corrent abans del dia
15 del mes següent,sinó l’infant no podrà fer ús del servei.
– Convocatòries de vaga: Si durant una convocatòria de vaga el servei de menjador continua
funcionant i un infant no en vol fer ús, avisant amb antelació, es retornarà l’import
corresponent a una falta avisada.

CANALS DE COMUNICACIÓ:
COODINADOR DE MENJADOR: Enric de la Parra
COORDINADORA DE GESTIÓ: Edi Moya
TELÈFON: 722 497 859 (TRUCADES I WHATSAPPS)
APP DINANTIA: menjador els saltells(coordinació)
HORARI D’ATENCIÓ: 8:00 a 11:30H
Mail: menjador@ampasaltells.org

Salutacions,
Junta AMPA Escola Saltells

Menjador i Servei d’Acollida

El menjador i servei d’acollida de la nostra escola, es gestiona a través d’una empresa Externa però amb cuina in situ al nostre centre.

El proveïdor és l’empresa “Com a Casa“.

Els membres de la comissió de menjador fan la supervisió, tant del servei com del menú. Aquesta supervisió es fa directament amb l’empresa, amb la coordinadora del centre, com en reunions mixtes (AMPA-ESCOLA-EMPRESA).

El servei d’acollida ho fan les mateixes monitores del menjador.

INSCRIPCIÓ AL SERVEI DE MENJADOR
A l’inici de curs haureu d’omplir el formulari d’inscripció al menjador per tal de poder donar d’alta als vostres fills i filles al servei. Aquest formulari s’omple de manera online a través de la nostra web (a l’apartat dedicat a la vostra escola), on també podreu veure el menú escolar que es penjarà mensualment. Un cop omplert el formulari, on facilitareu les dades necessàries, ja tindreu als infants inscrits.
Per accedir a fer la inscripció online o veure els menús mensuals ho heu de fer a través del següent enllaç: https://comacasamenjadors.cat/families/

USUARI: ESCOLASALTELLS
CONTRASENYA: SALTELLS

La realització de la inscripció al servei és imprescindible per a que els infants puguin fer ús d’aquest, doncs en aquest formulari heu de signar diverses autoritzacions.

Al-LÈRGIES I INTOLERÀNCIES ALIMENTÀRIES
A la inscripció del menjador es pot marcar si és tenen al·lèrgies i intoleràncies a alimentàries, en aquests casos cal que les famílies aportin informe mèdic on es detallin els aliments que cal evitar i el tipus de intolerància o al·lèrgia.


FACTURACIÓ DEL SERVEI I COMUNIACIONS D’ABSÈNCIES
El preu del menú de l’usuari fix al menjador (mínim de 3 dies per setmana) és de 6,33 euros.
El preu del menú esporàdic és de 6,96 euros.
El cobrament dels rebuts es realitzarà a mes vençut, entre els dies 1 i 5 del mes. L’abonament dels rebuts serà per rebut bancari.

Per al correcte desenvolupament de la gestió del servei, hi haurà una coordinadora d’atenció a les famílies a partir de les 9,00 h del mati. La coordinadora tindrà actiu un número de telèfon mòbil, així com una direcció de correu electrònic, vies proposades per a la comunicació del dia a dia amb les famílies.
Telèfon de contacte: 722 497 859
Correu electrònic de contacte: saltellsmenjador@gmail.com
Per a demanar el servei esporàdic de menjador, també s’haurà de realitzar la inscripció i comunicar a la coordinadora el dia que es farà ús del servei.

Absència esporàdica. En cas que un dia el vostre fill o filla no assisteixi al servei, haureu de notificar-ho a la coordinadora amb la major antelació possible, i com a màxim, abans de les 10h del mateix dia. En aquest cas, i amb el previ avís, es cobrarà un import de 3,18 euros el dia.
Absència a partir del 4art o més dies. En cas que l’absència sigui de més dies, sempre amb previ avís i justificant, es descomptarà el 100% de l’import a partir del tercer dia d’absència consecutiva.
Colònies. En cas de colònies no es cobrarà el servei de menjador d’aquells dies.
Aïllament Covid-19. En cas de d’aïllament no es cobrarà el servei de menjador dels dies confinats.
(*) Hi haurà servei de carmanyola pels alumnes becats i els alumnes no becats que així ho desitgin, en cas de confinament domiciliari de grup bombolla.

SERVEI D’ACOLLIDA
El preu de l’acollida es el següent:
Usuaris Fixes: 1,30h 55€ — 1h 41,50€ — 0,30m 20,75€
Usuaris Esporàdics: 1,30h 4,25€ — 1h 2,85€ — 0,30m 1,40€
Dia extra usuari fix: 1,30h 3€ — 1h 2€ — 0,30m 1€

GESTIÓ D’IMPAGATS
En cas de devolució d’un rebut, s’enviarà una comunicació a les famílies per a que en un
termini de 5 dies regularitzin l’impagat. Aquest rebut impagat comportarà unes despeses bancàries de 6 euros.
En cas de no fer efectiva la regularització en el termini indicat l’alumne no podrà continuar fent us del servei de menjador.


SORTIDES I EXCURSIONS
En cas de sortides de tot el dia, s’ofereix la possibilitat de demanar pícnic per als usuaris de menjador. Els pícnics seran carmanyoles (macarrons+nuggets+ aigua+fruita i tovalló)