Arxiu de la categoria: Qui Som

Vídeo presentació AMPA Escola Saltells

Benvolgudes famílies,

Els membres de la Junta de l’AMPA hem volgut preparar un vídeo informatiu, perquè coneixeu què fem des de l’associació de pares i mares, i quins aspectes heu de tenir presents per aquest inici de curs. Per visualitzar-ho, feu click en el link de sota.

Esperem us sigui útil per enllestir aquest curs 21-22 i sumar-vos a aquest projecte.

Sabeu que qualsevol dubte, suggeriment,… podeu contactar amb nosaltres a través dels correus: ampasaltells@hotmail.com o info@ampasaltells.org

Moltes gràcies!!

https://www.canva.com/design/DAErInOhHMI/ELv8BAPeVS2dVEh5uGaPcg/watch?utm_content=DAErInOhHMI&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=sharebutton

Qui som?

Qui som i què fem?       

Qui és l’AMPA de l’Escola Saltells?

Tota persona que paga la quota d’AMPA, automàticament és converteix en soci. Per tant, adquireix uns drets i deures envers la Comunitat Educativa de l’Escola i passa a formar part de l’AMPA de l’escola.

L’AMPA és la forma més efectiva que tenim els pares i mares d’agrupar-nos i organitzar-nos dins del centre educatiu. L’AMPA és una entitat sense afany de lucre, reconeguda legalment al registre d’associacions i les seves funcions estan regulades per un decret de la Generalitat de Catalunya.

Des de l’AMPA, es pot desenvolupar la participació i reivindicació de tots els aspectes referents a l’educació, per tal d’aconseguir, juntament amb els mestres, la millor formació dels nostres fills i filles, basada en els principis propis d’una societat democràtica.

La Junta Directiva s’encarrega de la representació i la gestió diària de l’entitat. Està formada per un grup de pares i mares que són membres actius de l’AMPA. És a dir, pares i mares que han donat un pas qualitatiu en la seva manera d’entendre i implicar-se en l’educació dels seus fills. Això els porta a oferir una part del seu temps de lleure, dels seus esforços i dels seus recursos i habilitats personals amb l’objectiu comú de millorar el funcionament del centre i l’educació que reben el conjunt dels alumnes.

La Junta Directiva de l’associació té caràcter col·legiat, vol dir que els acords s’han de prendre per votació; els estatuts determinen la seva composició sempre respectant els mínims marcats per normativa. La Junta Directiva està facultada per a fer les accions necessàries per a complir les finalitats de l’associació, llevat de les que hagin de ser aprovades en assemblea general de socis. Els acords que s’aprovin en junta directiva no poden ser contraris a les normatives.

Què fem a la Junta Directiva?

-Vetllar pel compliment de la missió de l’entitat i pel compliment dels fins definits als estatuts.

-Iniciar, coordinar i donar suport a les activitats que es proposin, sempre que s’ajustin als objectius de l’associació.

-Dur a terme les decisions de l’assemblea.

 -Administrar financerament l’organització i dirigir la feina administrativa que generi l’associaci

-Realitzar una memòria d’activitats.

-Representar l’associació davant la opinió pública.

 -Motivar i incentivar tots els pares i mares del seu centre perquè participin en les activitats del centre i de l’associació.

L’associació treballa amb l’escola, promovent activitats complementaries de caire social i cultural, organitzant activitats extraescolars i supervisant els serveis de menjador i acollida d’acord amb el Projecte Educatiu de l’escola.

Els membres de la junta es reuneixen cada més i la reunió és oberta a tots els pares i mares.

A més, la junta es reuneix sovint amb la junta directiva de l’escola i té un membre permanent dins el Consell Escolar.

Us convidem a conèixer l’AMPA de l’escola i participar activament en l’educació dels vostres fills!

Com ho fem?   

Com funciona la junta directiva?

La Junta Directiva de l’Escola Saltells està formada per:

                -President/a

                -Vicepresident/a

                -Tresorer/a

                -Secretari/a

                -Vocals

I ens organitzem en comissions o petits grups de treball.

Un dels principis de l’associació és la transparència, per així les reunions de la Junta Directiva, a l’Escola Saltells, són obertes per tots els socis/sòcies. Podeu assistir i participar activament: comentant algun tema, fent propostes, preguntes, crí­tiques constructives,…

Les reunions es convocaran, via e-mail, amb la suficient antelació especificant dia, hora, lloc i temes a tractar, d’aquesta manera s’està facilitant l’assistència de tots els membres i s’afavoreix l’adequada preparació i recollida d’informació, si s’escau.

En cas de que necessitem fer una votació per decidir algun tema important, només els membres de la Junta Directiva tindran dret a vot. Tal i com s’indica als estatuts.

Com ens comuniquem amb les famílies?

Les principals vies de comunicació són:

 -Via e-mail per fer arribar circulars informatives de temes d’interès general

 -Via delegats de classe. Normalment, la manera més àgil és per grups de WhatsApp. Pregunteu al pare o mare delegat del vostre grup.

-Temes relacionats amb els usuaris del menjador i/o activitats extraescolars: contacten directament amb les famí­lies, les empreses subcontractades per l’AMPA per tal de donar el servei.

-Panells informatius (a la tanca de l’escola).

-Via pàgina web de l’AMPA: www.ampasaltells.org        

-Via xarxes socials: Facebook, Twiter, Instagram.

Els estatuts de l’AMPA Saltells es pot consultar en el següent enllaç: https://www.dropbox.com/s/7nohylew74taxzv/Estatus%20AMPA%20Saltells%20-%202010.pdf?dl=0