ARRIBA L’ASSEMBLEA DE SOCIS AMPA SALTELLS 2022-2023

Benvolgudes famílies,                                                                                                                               
 
Ens plau comunicar-vos que el proper divendres 20 de Gener de 2023 es celebrarà l’Assemblea General de Socis a les 16:45h. 
Serà de manera presencial a l’aula d’anglès de l’escola (planta 1)

Ordre del dia:
 
            1. Aprovació de l’acta anterior. (*) Adjuntem link amb l’acta.
            2. Tancament i aprovació de l’exercici econòmic 2021-2022.
            3. Aprovació del pressupost per l’exercici 2022-2023.
            4. Aprovació canvis càrrecs Junta AMPA.
            5. Precs i preguntes.
 
 
(*) https://www.dropbox.com/s/9qncqj42cledrlj/Acta_206_Assemblea%20General_AMPA_30.11.2021.pdf?dl=0

Hi haurà acollida gratuita per aquelles persones que ho necessitin. Recordeu avisar a l’Edi abans del día 17/01/23. 


Delegació del vot:
 
En cas que alguna família associada no pugui assistir a l’assemblea, si ho desitja, pot delegar el seu vot a qualsevol persona, que sigui soci de l’AMPA, d’acord amb el estatuts de l’associació.
 
Heu de complimentar la declaració adjunta i lliurar-la al despatx de l’ampa o via e-mail a l’adreça:    directiva@ampasaltells.org
 
Salutacions cordials,
JUNTA AMPA Escola Saltells
Cerdanyola del Vallès, 21 de Desembre de 2022
DELEGACIÓ DE VOT ASSEMBLEA SOCIS AMPA SALTELLSEn/Na……………………………………………………………………………………………. davant la impossibilitat d’assistir a l’Assemblea General de socis de l’AMPA del proper dia 20 de Gener de 2023, delego la meva representació per l’esmentada assemblea (marqueu amb una “X”):
 
 
 [   ]  En el/la President/a de l’AMPA
 
 [   ]  En el/la Sr/Sra……………………………………………………………………………………………..
 
 
Signatura i data,