Assemblea General de Socis de l’AMPA

Assemblea General de Socis de l’AMPA

Benvolgudes famílies,                                                                                                                               
 
Ens plau comunicar-vos que el proper divendres 11 de Desembre de 2020 es celebrarà l’Assemblea General de Socis a les 17:15h en primera convocatòria i 17:30h en segona. Degut a les circumstàncies, ens veiem obligats a fer-la via telemàtica. Adjuntem el link perquè us pugueu connectar a través de Google Meet:

https://meet.google.com/yrp-ziec-zex

Ordre del dia:
 
            1. Aprovació de l’acta anterior. (*) Adjuntem link amb l’acta.
            2. Junta d’AMPA.
            3. Resum d’activitats realitzades per l’AMPA.
            4. Tancament econòmic del curs 2019-2020.
            5. Aprovació del pressupost curs 2020-2021.
            6. Precs i preguntes.

https://www.dropbox.com/sh/eb39cxljvyscv77/AACly1lReLWz2fsi70T86upYa/Actes/Curs%202019-2020/Acta_184_Assemblea%20Socia_AMPA_25.10.2019.pdf?dl=0

Delegació del vot:
 
En cas que alguna família associada no pugui assistir a l’assemblea, si ho desitja, pot delegar el seu vot a qualsevol persona, que sigui soci de l’AMPA, d’acord amb el estatuts de l’associació.
 
Heu de complimentar la declaració adjunta i lliurar-la via e-mail a l’adreça:    directiva@ampasaltells.org
 
Salutacions cordials,
JUNTA AMPA Escola Saltells
Cerdanyola del Vallès, 26 de Novembre de 2020

 

DELEGACIÓ DE VOT ASSEMBLEA SOCIS AMPA SALTELLS
 
En/Na……………………………………………………………………………………………. davant la impossibilitat d’assistir a l’Assemblea General de socis de l’AMPA del proper dia 11 de Desembre de 2020, delego la meva representació per l’esmentada assemblea (marqueu amb una “X”):
 
 
 [   ]  En el/la President/a de l’AMPA
 
 [   ]  En el/la Sr/Sra……………………………………………………………………………………………..
 
 
Signatura i data,