El grup de teatre actua a l'escola Marta Mata de Barberà

El grup de teatre actua a l’escola Marta Mata de Barberà

El passat dimarts 11 de desembre el grup de teatre de l’AMPA, “Cap Aquí Teatre”, va representar de nou l’obra “El Laberint de les Emocions”…

Leer el artículo →
Please enter Google Username or ID to start!
Example: clip360net or 116819034451508671546
Title
Caption
File name
Size
Alignment
Link to
  Open new windows
  Rel nofollow