CANVI DE FORMAT ASSEMBLEA SOCIS AMPA

Benvolgudes famílies,                                                                                                                               
 
Degut a la situació actual relacionada amb la pandèmia, creiem que és més prudent celebrar l’assemblea de socis del proper dimarts 30 de Novembre de 2021 a les 16:45h en primera convocatòria i 17h en segona, de manera telemàtica.

El link per connectar-se és aquest: meet.google.com/kgb-uqdc-cwb

Ordre del dia:
 
1. Aprovació de l’acta anterior. (*) Adjuntem link amb l’acta.
2. Aprovació modificacions Estatuts: hem actualitzats algunes referències a lleis que ja no estaven vigents. Qualsevol modificació ha de ser ratificada en assemblea. Adjuntem link amb el document (**).
3. Tancament i aprovació de l’exercici econòmic 2020-2021.
4. Aprovació del pressupost per l’exercici 2021-2022.
5. Eleccions renovació càrrecs Junta AMPA (rebreu una nova circular en papel amb la documentació per presentar candidatura o afegir-vos a la que presentarà la Junta actual).
6. Precs i preguntes.
 
(*) https://www.dropbox.com/s/kglt5off4o3akt1/Acta_195_Assemblea%20General_AMPA_Pdte%20aprobar_11.12.2020.pdf?dl=0

(**) https://www.dropbox.com/s/2h9nspreqrjxcax/Estatuts%20AMPA%20Saltells%20Actualitats%20novembre%202021.pdf?dl=0


Delegació del vot:
 
En cas que alguna família associada no pugui assistir a l’assemblea, si ho desitja, pot delegar el seu vot a qualsevol persona, que sigui soci de l’AMPA, d’acord amb el estatuts de l’associació.
 
Heu de complimentar la declaració adjunta i lliurar-la al depast de l’ampa o via e-mail a l’adreça:    directiva@ampasaltells.org
 
Salutacions cordials,
JUNTA AMPA Escola Saltells

 
DELEGACIÓ DE VOT ASSEMBLEA SOCIS AMPA SALTELLS 
En/Na……………………………………………………………………………………………. davant la impossibilitat d’assistir a l’Assemblea General de socis de l’AMPA del proper dia 30 de Novembre de 2021, delego la meva representació per l’esmentada assemblea (marqueu amb una “X”):
 
 
 [   ]  En el/la President/a de l’AMPA
 
 [   ]  En el/la Sr/Sra……………………………………………………………………………………………..
 
 
Signatura i data,