Com ho fem?

Com funciona la junta directiva

La Junta Directiva de l’Escola Saltells està formada per:

 • President/a
 • Vicepresident/a
 • Tresorer/a
 • Secretari/a
 • Vocals. 

I ens organitzem en comissions o petits grups de treball.

Un dels principis de l’associació és la transparència, per això les reunions de la Junta Directiva, a l’Escola Saltells, són obertes per tots els socis/sòcies.  Podeu assistir i participar activament: comentant algun tema, fent propostes, preguntes, crítiques constructives,…

Les reunions es convocaran, via e-mail, amb la suficient antelació especificant dia, hora, lloc i temes a tractar, d’aquesta manera s’està facilitant l’assistència de tots els membres i s’afavoreix l’adequada preparació i recollida d’informació, si s’escau.

En cas de que necessitem fer una votació per decidir algun tema important, només els membres de la Junta Directiva tindran dret a vot. Tal i com s’indica als estatuts.

Comissions

En l’AMPA Saltells ens organitzem per grups de treball o comissions.

Les seves funcions d’aquests grups són:

 • Elaborar projectes de la pròpia junta directiva o per iniciativa de la pròpia comissió (en aquest cas, haurà de contar amb l’aprovació de la junta directiva).
 • Portar a terme els projectes aprovats i fer una posterior avaluació
 • Hem de tenir en compte que:
  • La comissió recull informació, fa propostes, dissenya projectes i els porta a la pràctica.
  • La comissió s’organitza independentment de les reunions de junta i està composta com a mínim per dues persones.
  • Es poden crear tantes comissions com es considerin necessàries.
  • Cada comissió ha d’estar coordinada per un vocal responsable que assumeix la seva representació i dinamització (convocar les reunions, animar la participació, proposar estratègies de treball, suggerir tasques i accions, etc.)

Al Saltells tenim diferents comissions, de les quals tots els socis que estiguin disposat a sumar, hi poden participar. De manera continuada o en alguns dels projectes o activitats. En la mida que cadascú pugui. Si tots aportem el nostre granet de sorra, podrem fer moltes coses més pels nostres fill i filles. Si esteu interessats, només heu de contactar amb nosaltres.

Comissió de Menjador i Acollida: menjador@ampasaltells.org

Comissió d’Activitats Extraescolars: extraescolars@ampasaltells.org

Comissió de Socialització: socialitzacio@ampasaltells.org

Comissió d’Infraestructures: infraestructures@ampasaltells.org

Comissió de Culturals: culturals@ampasaltells.org

Comissió de Teatre: teatre@ampasaltells.org

Comissió de Comunicació: comunicacio@ampasaltells.org

Comissió de Delegats: coordinadordelegats@ampasaltells.org

Com ens comuniquem amb les famílies?

Les principals vies de comunicació són:

 1. Via e-mail per fer arribar circulars informatives de temes d’interès general. 
 2. Via delegats de classe. Normalment, la manera més àgil és per grups de Whatsapp. Pregunteu al pare o mare delegat del vostre grup.
 3. Temes relacionats amb els usuaris del menjador i/o activitats extraescolars: contacten directament amb les famílies, les empreses subcontractades per l’AMPA per tal de donar el servei (AlimenArt pel menjador y Dayanis Guerra per extraescolars).
 4. Panells informatius (a la tanca de l’escola).
 5. Via pàgina web de l’AMPA ( http://ampasaltells.org/ )
 6. Via xarxes socials: Facebook, Twiter, Instagram.

Els estatuts de l’AMPA Saltells es pot consultar en el següent enllaç: Estatuts AMPA Escola Saltells

Please enter Google Username or ID to start!
Example: clip360net or 116819034451508671546
Title
Caption
File name
Size
Alignment
Link to
  Open new windows
  Rel nofollow