Com ho fem?

L’organització de l’AMPA es realitza a través de les 8 comissions:

  1. Comissió de Menjador i Servei d’Acollida (menjador@ampasaltells.org)
  2. Comissió d’Extraescolars (extraescolars@ampasaltells.org)
  3. Comissió de Socialització (socialitzacio@ampasaltells.org)
  4. Comissió d’Activitats Culturals (culturals@ampasaltells.org )
  5. Comissió d’Infraestructures
  6. Comissió de Teatre (teatre@ampasaltells.org)

Cada comissió és un grup de treball independent que pren decisions, totes s’aproven en Junta d’AMPA.

A més l’AMPA treballa estretament amb l’escola reunint-se sovint amb la junta directiva de l’escola, a través dels delegats de classe i participant al Consell Escolar.

Les reunions de Junta d’AMPA es fan mensualment, i estan obertes a tots els pares i mares de l’escola. A més es fan Assemblea general de socis, normalment al començament del curs escolar.

Els estatuts de l’AMPA Saltells es pot consultar en el següent enllaç: Estatuts AMPA Escola Saltells

Please enter Google Username or ID to start!
Example: clip360net or 116819034451508671546
Title
Caption
File name
Size
Alignment
Link to
  Open new windows
  Rel nofollow