Comissions

En l’AMPA Saltells ens organitzem per grups de treball o comissions.

Les seves funcions d’aquests grups són:

-Elaborar projectes de la pròpia junta directiva o per iniciativa de la pròpia comissió (en aquest cas, haurà de contar amb l’aprovació de la junta directiva).

-Portar a terme els projectes aprovats i fer una posterior avaluació

-Hem de tenir en compte que:

-La comissió recull informació, fa propostes, dissenya projectes i els porta a la pràctica.

-La comissió s’organitza independentment de les reunions de junta i està composta com a mínim per dues persones.

 -Es poden crear tantes comissions com es considerin necessàries.

 -Cada comissió ha d’estar coordinada per un vocal responsable que assumeix la seva representació i dinamització (convocar les reunions, animar la participació, proposar estratègies de treball, suggerir tasques i accions, etc.)

Al Saltells tenim diferents comissions, de les quals tots els socis que estiguin disposat a sumar, hi poden participar. De manera continuada o en alguns dels projectes o activitats. En la mida que cadascú pugui. Si tots aportem el nostre granet de sorra, podrem fer moltes coses més pels nostres fill i filles. Si esteu interessats, només heu de contactar amb nosaltres.

Comissió de Menjador i Acollida: menjador@ampasaltells.org

Comissió d’Activitats Extraescolars: extraescolars@ampasaltells.org

Comissió de Socialització: socialitzacio@ampasaltells.org

Comissió d’Infraestructures: infraestructures@ampasaltells.org

Comissió de Culturals: culturals@ampasaltells.org

Comissió de Teatre: teatre@ampasaltells.org

Comissió de Comunicació: comunicacio@ampasaltells.org

Comissió de Delegats: coordinadordelegats@ampasaltells.org