Comunicació

El curs 2019-2020, va néixer una nova comissió dins de l’AMPA de l’Escola Saltells, la qual té per objectiu coordinar, millorar i garantir la COMUNICACIÓ entre Famílies, AMPA i Escola.

Què fem?

  • Donar visibilitat als projectes i activitats que es duen a terme dins de l’AMPA. Per exemple, menjador.
  • Treballar conjuntament amb els delegats i delegades per tal que aquests recullin les propostes, queixes, suggeriments i felicitacions que facin referència a l’AMPA.
  • Informar a les famílies sobre temes relatius a l’escola,sempre que ens sigui possible. Amb l’objectiu de millorar la comunicació entre escola, AMPA i famílies.
  • Buscar la implicació i participació de les famílies, conjuntament amb els delegats i les delegades.
  • Impulsar nous sistemes d’informació/comunicació. En estudi.
  • Impulsar la presència de l’associació i els seus actes a la xarxa, agilitzant així el flux d’informació entre els diferents membres de la comunitat escolar: presència a les xarxes socials (facebook, twitter, Instagram).
  • Millorar, mantenir i actualitzar la web de l’AMPA. 

Què NO farem?

  • Tots aquells temes que fan referència a la classe han de seguir el canal dels delegats i delegades i aquelles informacions puntuals i immediates de tipus administratiu han de seguir el canal de l’administració de l’AMPA.
  • Tot els temes que siguin d’una comissió en concret, per exemple temes de menjador, extraescolars,… hauran d’anar directes al canal que correspongui.

Actualment aquests són els nostres canals d’informació

  – Circulars via mail

  – Panell informatiu AMPA

  – WEB AMPA: http://ampasaltells.org/

  – Facebook, Twiter, Instagram

  – Reunions amb l’escola i amb la resta de comissions

  – Cartells informatiu, en cas necessari. Exemple Halloween

Podeu comunicar-vos amb nosaltres sempre que ho necessiteu a través de la nostra adreça de correu comunicacio@ampasaltells.org