Comunicat sobre la reunió amb Serveis Territorials d'Ensenyament

Comunicat sobre la reunió amb Serveis Territorials d’Ensenyament

Hola famílies,

Aquesta tarda vam assistir a la reunió amb la direcció de Serveis Territorials d’Ensenyament del Vallès Occidental  i aquesta ens ha transmès els motius per els quals s’ha decidit tancar un grup de P3 a la nostra escola pel proper curs 2018-2019. 

En aquest sentit s’ha dit que amb les dades demogràfiques que ells maneguen, és necessari el tancament del grup a la zona 2 de Cerdanyola ja que és la que menys natalitat té (dades que han admès que no tenen per escrit). Han comentat que amb aquest tancament la ràtio a tota Cerdanyola quedaria en 21,4 alumnes per grup de P3. En aquest sentit, no estem d’acord en aquestes previsions basades en tendències i en dades històriques i no en dades objectives obtingudes amb volum de preinscripcions . 

Davant la proposta conjunta de tots els partits polítics de Cerdanyola, de la PAC i de les directors/es de les escoles públiques de la nostra població d’aprofitar aquesta oportunitat per baixar la ràtio a 20 alumnes per aula, la seva resposta ha estat negativa ja que segons la llei la ràtio és de 25 (més un 10% en cas que fos necessari). A més a més de tornar a recordar que si es tanca un grup de P3 la ràtio a Cerdanyola baixa a 21,4 nens en el conjunt de la població ja que ells miren la nostra ciutat en termes globals.

Davant la pregunta de amb quines dades han decidit tancar un o un altre centre de la zona 2, aquesta ha estat basada en un sol ítem: nombre de germans que té cada escola en previsió d’inscriure pel curs 2018-19. Diuen que han d’assegurar que els germans puguin estar al mateix centre, continuem veient dades subjectives ja que no són ni preinscripcions segures ni matrícules en ferm.

En un altre tema en el què hem mostrat el nostre desacord és en que el tancament de grups en el cas de l’escola pública es faci prèviament a la inscripció i  en canvi, a la concertada es faci després de preinscripcions si no tenen suficient demanda. Això ens perjudica ja que en el nostre cas es treballa sobres estimacions i no amb nombres reals. Des de Serveis Territorials han insistit que sempre s’assegura a les famílies una plaça.

Veient que la decisió del tancament sembla inamovible, hem demanat informació respecte els recursos que es perdran. Ens han confirmat que es perdrà la tutora del grup no ofertat,  però res més de moment. No ens han sabut concretar que passarà quan estigui aprovat el pressupost del 2019 (pendent per manca de govern) encara que segons l’experiència de la FAPAC també es sol perdre la TEI (tècnica d’educació infantil) i algun recurs més. En aquest sentit som escèptics ja que l’experiència en altres casos ha demostrat que la pèrdua no és proporcional a un sol grup (desdoblament, reforços…).

Respecte a modificar el nombre de places ofertades a la nostra escola, ens han dit que ja que el procés de preinscripció i matrícula és força dilatat en el temps  i es va valorant contínuament, si detecten que han comés un error de planificació es pot esmenar en qualsevol moment del procés.  La nostra resposta ha estat que un cop feta l’oferta de només 25 places, aquest fet condiciona la preinscripció de les famílies i per tant d’alguna manera aquest mateix fet ja regula la demanda a un determinat centre.

En qualsevol cas, des de l’AMPA, pensem que hi han altres alternatives abans que tancar grups, i per tant, continuarem lluitant!!!! No tan sols volem tenir dret a una plaça a una escola pública, volem poder triar el centre escolar que millor s’adapti a les nostres necessitats tant logístiques com educatives.

AMPA Saltells

Dimecres 18 d’Abril de 2018