Condicions d’ús

CONDICIONS D’ÚS

En compliment de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, AMPA ESCOLA SALTELLS informa de queés titular del website WWW.AMPASALTELLS.ORG. D’acord amb l’exigència de l’article 10 de la citada Llei, AMPA ESCOLA SALTELLS informa de les següents dades: AMPA ESCOLA SALTELLS, amb domicili social a AMPA ESCOLA SALTELLS; Avinguda de Roma, 57 08290 Cerdanyola del Vallès, inscrita en el Registre d’associacions de la Generalitat de Catalunya. La direcció de correu electrònic de contacte amb l’entitat és info@ampasaltells.org .
USUARI I RÈGIM DE RESPONSABILITATS La navegació, accés i ús per les websites el website de AMPA ESCOLA SALTELLS confereix la condició d’usuari, per la que s’accepten, des de la navegació per les pàgines AMPA ESCOLA SALTELLS, totes les condicions d’ús aquí establertes sens perjudici de l’aplicació de la corresponent normativa d’obligat compliment legal segons el cas. Les pàgines web AMPA ESCOLA SALTELLS proporcionen gran diversitat d’informació, serveis i dades. L’usuari assumeix la seva responsabilitat en l’ús correcte de el website. Aquesta responsabilitat s’estendrà a:

  • La veracitat i licitud de les informacions aportades per l’usuari en els formularis facilitats per AMPA ESCOLA SALTELLS per l’accés a determinats continguts o serveis oferts per les webs. També serà responsable de l’ús que li doni a les claus d’accés que hagi obtingut amb la complementació dels formularis mencionats.
  • L’ús de la informació, serveis i dades oferts per AMPA ESCOLA SALTELLS contràriament a allò disposat per les presents condicions, la Llei, la moral, les bones costums o l’ordre públic, o que de qualsevol altre forma pugui suposar lesió dels drets de tercers o del mateix funcionament de les websites el website. POLÍTICA D’ENLLAÇOS I EXENCIONS DE RESPONSABILITAT: AMPA ESCOLA SALTELLS no es fa responsable del contingut de les pàgines web a las que l’usuari pugui accedir a través dels enllaços establerts en su website i declara que en cap cas procedirà a examinar o exercitarà cap tipus de control sobre el contingut d’altres pàgines de la xarxa. Així mateix, tampoc germanitzarà la disponibilitat tècnica, exactitud, veracitat, validesa o legalitat de pàgines alienes a la seva propietat a las que es pugui accedir per mitjà dels enllaços. AMPA ESCOLA SALTELLS declara haver adoptat totes les mesures necessàries per tal d’evitar qualsevol dany que, als usuaris de seva website, pogués derivar-se de la navegació per les seves pàgines web. En conseqüència, AMPA ESCOLA SALTELLS no es fa responsable, en cap cas, dels eventuals danys que per la navegació per Internet pogués patir l’usuari.

 

MODIFICACIONS

AMPA ESCOLA SALTELLS es reserva el dret a realitzar les modificacions que consideri oportunes, sense avis previ, en el contingut de su website. Tant en el que fa referència als continguts la website, com en les condicions d’ús de la mateixa o en les condiciones generals de contractació. Aquestes modificacions podran realitzar-se, a través de seva website, de qualsevol forma admesa en dret i seran d’obligat compliment durant el temps en que es trobin publicades en la web i fins que no siguin modificades vàlidament per altres posteriors.

 

RESERVA DE COOKIES

AMPA ESCOLA SALTELLSes reserva el dret d’utilitzar cookies en la navegació de l’usuari per les seves websites per facilitar la personalització i comoditat de la navegació. Seguint la política de protecció de dades de l’empresa, AMPA ESCOLA SALTELLS informa que les cookies s’associen l’usuari anònim i al seu ordinador, i no proporcionen per sí el nom i cognoms de l’usuari. L’usuari te la possibilitat de configurar el seu navegador de tal forma que se li informi de la recepció de cookies, podent, si així ho desitja, impedir que siguin instal·lades en el seu disc dur. No obstant, per l’accés a les websites AMPA ESCOLA SALTELLS no serè preceptiva la instal·lació de cookies.

 

PROTECCIÓ DE DADES

De conformitat amb el que estableix la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades de Caràcter Personal, AMPA ESCOLA SALTELLS informa als usuaris de les seves websites de que les dades personals recavades per l’empresa mitjançant els formularis facilitats a les seves pàgines, seran introduits en un fitxer automatitzat sota la responsabilitat AMPA ESCOLA SALTELLS, amb la finalitat de poder facilitar, agilitzar i complir els compromisos establerts entre ambdues parts. Així mateix, AMPA ESCOLA SALTELLS informa de la possibilitat d’exercir els drets d’accés, cancel.lació, rectificació i oposició mitjançant un escrit a l’adreça: AMPA ESCOLA SALTELLS; Avinguda de Roma, 57 08290 Cerdanyola del Vallès. Si en el període de 30 dies no ens comunica el contrari, entendrem que les seves dades no han estat modificades, que vostè es compromet a notificar-nos qualsevol variació i que tenim el consentiment per a utilitzar-les a fi de poder fidelitzar la relació entre les parts.

 

PROPIETAT INTEL·LECTUAL

Els drets de propietat intel.lectual i industrial derivats de tots els textos, imatges, així com dels mitjans i formes de presentació i muntatge de les seves pàgines pertanyen, per sí o com a cessionària, a AMPA ESCOLA SALTELLS Seran, per tant, obres protegides com a propietat intel.lectual per l’ordenament jurídic espanyol, els hi serà d’aplicació tant la normativa espanyola i comunitària en aquest camp, com els tractats internacionals relatius a la matèria i subscrits per Espanya. Tots els drets reservats. En compliment de la Llei de la Propietat Intel.lectual es prohibeix expressament la reproducció, distribució, comunicació pública i utilització, de la totalitat o part dels continguts de les seves pàgines web sense el consentiment exprés AMPA ESCOLA SALTELLS.

 

ACCIONS LEGALS, LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ

AMPA ESCOLA SALTELLS es reserva així mateix la facultat de presentar les accions civils o penals que consideri oportunes per a la utilització indeguda de les seves pàgines web i continguts o per l’incompliment de les presents condicions.
La relació entre l’usuari i el prestador es regirà per la normativa vigent i d’aplicació en el territori espanyol. De sorgir qualsevol controvèrsia, les parts poden sotmetre els seus conflictes a arbitratge o acudir a la jurisdicció ordinària complint amb les normes sobre jurisdicció i competència al respecte. AMPA ESCOLA SALTELLS, té el seu domicili a Cerdanyola del Vallès, BARCELONA.

Please enter Google Username or ID to start!
Example: clip360net or 116819034451508671546
Title
Caption
File name
Size
Alignment
Link to
  Open new windows
  Rel nofollow