Delegats

Què vol dir ser delegat o delegada de classe?

El delegat o delegada de classe representa a les famí­lies del seu curs i manté un contacte freqüent amb elles, donant i rebent informació.

Com a representant de les famí­lies, el delegat fa d’interlocutor amb els tutors, pares i mares i Junta directiva de l’AMPA, col·laborant amb ells i per qüestions col·lectives, mai per qüestions personals.

Com puc ser delegat o delegada de la meva classe?

El delegat o delegada de classe es presenta voluntàriament i és escollit entre les famí­lies d’una classe per representar-les de manera col·lectiva i per implicar-les en la millora de la convivència i els rendiments educatius.

La figura del delegat de classe no està pensada per obrir fronts d’atac, sinó per construir ponts d’unió.

La figura del delegat és clau per garantir una bona comunicació.

Què fa i què no fa el delegat o delegada de classe?

-Fa d’enllaç entre el mestre i les famí­lies i la Junta d’AMPA en tots aquells temes que no siguin estrictament individuals.

-Fa de portaveu, representant a les famí­lies del curs davant el mestre i la Junta d’AMPA.

-Fa de coordinador entre les famí­lies del curs, fomentant la comunicació i el desplegament d’iniciatives

-Acull a les famí­lies nouvingudes informant-les segons estableix el protocol d’acollida de l’AMPA.

Llavors, el que no fa és…

-No ha d’intervenir en la relació personal d’un alumne i/o dels seus pares amb el tutor i/o la direcció del centre.

-No planteja un problema o una queixa directament a la direcció del centre i/o al Consell escolar sense prèviament:

 -Haver contrastat la informació

 -Un cop contrastada la informació, posat en coneixement a la junta de l’AMPA

 -Esgotades les vies de comunicació amb el professor o professora de referència

-No intervé en qüestions pedagògiques dels mestres que, en tot cas, seran tractades al Consell escolar si es considera oportú

Funcions principals

AMB ELS PARES DE LA CLASSE:

-Trasllada propostes, problemes i queixes a l’AMPA

 -Manté una comunicació directa per traspassar la informació rellevant (circulars, per exemple) i potenciar la participació i la integració en la dinàmica del centre de totes les famí­lies

AMB EL TUTOR/A DE LA CLASSE:

-Traspassa les inquietuds i interessos de les famí­lies del seu grup

AMB LA JUNTA DE l’AMPA:

-Col·labora per donar suport a les activitats que es vagin planificant

AMB ELS ALTRES DELEGATS:

-Comparteix espais de trobada (reunions) o de connexió (@, grups de Whatsapp…) per intercanviar punts de vista, comentar incidències i posar en marxa les iniciatives que vagin sortint

Coordinació de delegats

Els delegats es coordinen a través del coordinador de delegats.

El coordinador de delegats és escollit per tots els delegats.

Es fan reunions de forma periòdica per poder coordinar-se de manera òptima.

És recomanable que el coordinador de delegats hagi passat per l’experiència de delegats

Informació complerta sobre Delegats i Grup d’acollida: https://www.dropbox.com/s/v7w2l8nowvch2zo/Document%20funcions%20delegats%20i%20Coordinador%20Delegats-%202014.pdf?dl=0

Contacte amb el Coordinador de Delegats: coordinadordelegats@ampasaltells.org