Delegats

La figura dels delegats de classe es va instaurar el curs 2012-2013 amb l’objectiu de millorar la comunicació AMPA-famílies.

Què vol dir ser delegat o delegada de classe?
El delegat o delegada de classe representa a les famílies del seu curs i manté un contacte freqüent amb elles, donant i rebent informació.
Com a representant de les famílies, el delegat fa d’interlocutor amb els tutors, pares i mares i Junta directiva de l’AMPA, col·laborant amb ells i per qüestions col·lectives, mai per qüestions personals.

Com puc ser delegat o delegada de la meva classe?
El delegat o delegada de classe es presenta voluntàriament i és escollit entre les famílies d’una classe per representar-les de manera col·lectiva i per implicar-les en la millora de la convivència i els rendiments educatius.
La figura del delegat de classe no està pensada per “obrir fronts d’atac” sinó per “construir ponts d’unió” .
La figura del delegat és clau per garantir una bona comunicació.

Què fa i què no fa el delegat o delegada de classe?

 • Fa d’enllaç entre el mestre i les famílies i la Junta d’AMPA en tots aquells temes que no siguin estrictament individuals.
 • Fa de portaveu, representant a les famílies del curs davant el mestre i la Junta d’AMPA.
 • Fa de coordinador entre les famílies del curs, fomentant la comunicació i el desplegament d’iniciatives
 • Acull a les famílies nouvingudes informant-les segons estableix el protocol d’acollida de l’AMPA.

Llavors, el que no fa és…

 • No ha d’intervenir en la relació personal d’un alumne i/o dels seus pares amb el tutor i/o la direcció del centre.
 • No planteja un problema o una queixa directament a la direcció del centre i/o al Consell escolar sense prèviament:
  • Haver contrastat la informació
  • Un cop contrastada la informació, posat en coneixement a la junta de l’AMPA
  • Esgotades les vies de comunicació amb el professor o professora de referència
 • No intervé en qüestions pedagògiques dels mestres que, en tot cas, seran tractades al Consell escolar si es considera oportú

Funcions principals
AMB ELS PARES DE LA CLASSE:

 • Trasllada propostes, problemes i queixes a l’AMPA
 • Manté una comunicació directa per traspassar la informació rellevant (circulars, per exemple) i potenciar la participació i la integració en la dinàmica del centre de totes les famílies

AMB EL TUTOR/A DE LA CLASSE:

 • Traspassa les inquietuds i interessos de les famílies del seu grup

AMB LA JUNTA DE L’AMPA:

 • Col·labora per donar suport a les activitats que es vagin planificant

AMB ELS ALTRES DELEGATS:

 • Comparteix espais de trobada (reunions) o de connexió (@, grups de Whatsapp…) per intercanviar punts de vista, comentar incidències i posar en marxa les iniciatives que vagin sortint

Coordinació de delegats
Els delegats es coordinen a través del coordinador de delegats.
El coordinador de delegats és escollit per tots els delegats.
Es fan reunions de forma periòdica per poder coordinar-se de manera òptima.
És recomanable que el coordinador de delegats hagi passat per l’experiència de delegats

Informació complerta sobre Delegats i Grup d’acollida: Delegats i Acollida

Contacte amb el Coordinador de Delegats coordinadordelegats@ampasaltells.org

Please enter Google Username or ID to start!
Example: clip360net or 116819034451508671546
Title
Caption
File name
Size
Alignment
Link to
  Open new windows
  Rel nofollow