Empreses de serveis

L’AMPA Saltells treballa amb dues empreses especialitzades pels serveis d’Extraescolars i Menjador i Servei d’acollida:

  • Extraescolars: Empresa Dagi
  • Menjador i servei d’acollida: Aliment-art
Please enter Google Username or ID to start!
Example: clip360net or 116819034451508671546
Title
Caption
File name
Size
Alignment
Link to
  Open new windows
  Rel nofollow