Extraescolars


Les Activitats Extraescolars són activitats de caràcter lúdic-formatiu que pretenen cobrir un espai d’oci necessari en el procés d’aprenentatge dels nostres fills i filles.


Es desenvolupen fora de l’horari lectiu de l’escola i estan destinades tant a alumnes del centre, famílies i alumnes d’altres centres escolars on l’activitat ofertada no es fa.
Les activitats extraescolars, estan gestionades aquest curs per una empresa externa (Dayanis Guerra Carballoso) sota la supervisió de la comissió extraescolars de l’AMPA. Les activitats que es proposen han de ser aprovades pel Consell Escolar.
 

Inscripcions curs 2016-2017: Inscripcions

Per més informació: Documents extraescolars
Si vols contactar amb extraescolars pots enviar un mail a extraescolars@ampasaltells.org

 

Please enter Google Username or ID to start!
Example: clip360net or 116819034451508671546
Title
Caption
File name
Size
Alignment
Link to
  Open new windows
  Rel nofollow