Infraestructures

La comissió d’Infraestructures és un comissió mixta formada entre la direcció de l’escola i l’AMPA.

El principal objectiu és que els nens i nenes de l’Escola Saltells es trobin en un entorn amb unes instal·lacions i amb uns mitjans òptims, els quals siguin potenciadors de l’educació que es realitza en el seu interior.

La missió que ens hem proposat portar a bon termini és la següent:

  • Treballar per donar suport a la direcció de l’escola en qualsevol necessitat estructural que consideri positiva per millorar la qualitat de l’educació dels nens i nenes.
  • Vigilar que les infraestructures existents siguin les correctes i sobretot, no representin un perill per la seguretat dels nens ni per a la comunitat educativa.
  • Identificar tota situació estructural que pugui dificultar la funció educadora de l’escola.
  • Treballar conjuntament amb la direcció de l’escola per la correcció dels punts identificats.
  • Donar suport a la resta de comissions de l’AMPA en les seves necessitats relacionades amb les infraestructures.
Please enter Google Username or ID to start!
Example: clip360net or 116819034451508671546
Title
Caption
File name
Size
Alignment
Link to
  Open new windows
  Rel nofollow