Menjador i Servei d’Acollida

El menjador i servei d’acollida de la nostra escola, es gestiona a través d’una empresa Externa però amb cuina in situ al nostre centre.

El proveïdor és l’empresa “Com a Casa“.

Els membres de la comissió de menjador fan la supervisió, tant del servei com del menú. Aquesta supervisió es fa directament amb l’empresa, amb la coordinadora del centre, com en reunions mixtes (AMPA-ESCOLA-EMPRESA).

El servei d’acollida ho fan les mateixes monitores del menjador.

INSCRIPCIÓ AL SERVEI DE MENJADOR
A l’inici de curs haureu d’omplir el formulari d’inscripció al menjador per tal de poder donar d’alta als vostres fills i filles al servei. Aquest formulari s’omple de manera online a través de la nostra web (a l’apartat dedicat a la vostra escola), on també podreu veure el menú escolar que es penjarà mensualment. Un cop omplert el formulari, on facilitareu les dades necessàries, ja tindreu als infants inscrits.
Per accedir a fer la inscripció online o veure els menús mensuals ho heu de fer a través del següent enllaç: https://comacasamenjadors.cat/families/

USUARI: ESCOLASALTELLS
CONTRASENYA: SALTELLS

La realització de la inscripció al servei és imprescindible per a que els infants puguin fer ús d’aquest, doncs en aquest formulari heu de signar diverses autoritzacions.

Al-LÈRGIES I INTOLERÀNCIES ALIMENTÀRIES
A la inscripció del menjador es pot marcar si és tenen al·lèrgies i intoleràncies a alimentàries, en aquests casos cal que les famílies aportin informe mèdic on es detallin els aliments que cal evitar i el tipus de intolerància o al·lèrgia.


FACTURACIÓ DEL SERVEI I COMUNIACIONS D’ABSÈNCIES
El preu del menú de l’usuari fix al menjador (mínim de 3 dies per setmana) és de 6,33 euros.
El preu del menú esporàdic és de 6,96 euros.
El cobrament dels rebuts es realitzarà a mes vençut, entre els dies 1 i 5 del mes. L’abonament dels rebuts serà per rebut bancari.

Per al correcte desenvolupament de la gestió del servei, hi haurà una coordinadora d’atenció a les famílies a partir de les 9,00 h del mati. La coordinadora tindrà actiu un número de telèfon mòbil, així com una direcció de correu electrònic, vies proposades per a la comunicació del dia a dia amb les famílies.
Telèfon de contacte: 722 497 859
Correu electrònic de contacte: saltellsmenjador@gmail.com
Per a demanar el servei esporàdic de menjador, també s’haurà de realitzar la inscripció i comunicar a la coordinadora el dia que es farà ús del servei.

Absència esporàdica. En cas que un dia el vostre fill o filla no assisteixi al servei, haureu de notificar-ho a la coordinadora amb la major antelació possible, i com a màxim, abans de les 10h del mateix dia. En aquest cas, i amb el previ avís, es cobrarà un import de 3,18 euros el dia.
Absència a partir del 4art o més dies. En cas que l’absència sigui de més dies, sempre amb previ avís i justificant, es descomptarà el 100% de l’import a partir del tercer dia d’absència consecutiva.
Colònies. En cas de colònies no es cobrarà el servei de menjador d’aquells dies.
Aïllament Covid-19. En cas de d’aïllament no es cobrarà el servei de menjador dels dies confinats.
(*) Hi haurà servei de carmanyola pels alumnes becats i els alumnes no becats que així ho desitgin, en cas de confinament domiciliari de grup bombolla.

SERVEI D’ACOLLIDA
El preu de l’acollida es el següent:
Usuaris Fixes: 1,30h 55€ — 1h 41,50€ — 0,30m 20,75€
Usuaris Esporàdics: 1,30h 4,25€ — 1h 2,85€ — 0,30m 1,40€
Dia extra usuari fix: 1,30h 3€ — 1h 2€ — 0,30m 1€

GESTIÓ D’IMPAGATS
En cas de devolució d’un rebut, s’enviarà una comunicació a les famílies per a que en un
termini de 5 dies regularitzin l’impagat. Aquest rebut impagat comportarà unes despeses bancàries de 6 euros.
En cas de no fer efectiva la regularització en el termini indicat l’alumne no podrà continuar fent us del servei de menjador.


SORTIDES I EXCURSIONS
En cas de sortides de tot el dia, s’ofereix la possibilitat de demanar pícnic per als usuaris de menjador. Els pícnics seran carmanyoles (macarrons+nuggets+ aigua+fruita i tovalló)