Menjador i Servei d’Acollida

El menjador i servei d’acollida de la nostra escola, es gestiona a través d’una empresa Externa (Aliment Art) però amb cuina in situ al nostre centre.

Els membres de la comissió de menjador fan la supervisió, tant del servei com del menú. Aquesta supervisió es fa directament amb l’empresa, amb la coordinadora del centre, com en reunions mixtes (AMPA-ESCOLA-EMPRESA).

El servei d’acollida ho fan les mateixes monitores del menjador.

Veure menú

 

Preus (curs 2020-2021):

MENJADOR

Fixos(*): ——————————————   6.20 € diari. (multiplicat pels dies lectius de cada mes)

Esporàdics: ————————————   6.80 € diari.

(*) Es considera alumnat fix l’usuari que utilitzi el servei de menjador de manera regular i continuada un mínim de 3 dies fixes setmanals.

SERVEI D’ACOLLIDA

Fixos:

1/2 hora : —————— 20’25 € al mes

1 hora:      —————— 40,50 € al mes

1 hora i mitja: ————– 54,00 € al mes

Esporàdics:

1/2 hora:- —————— 1,40 €

1 hora: ———————- 2,75 €

1 hora i mitja: ————– 4,15 €

Si vols contactar amb la comissió pots enviar un mail a menjador@ampasaltells.org

Invalid Displayed Gallery

Please enter Google Username or ID to start!
Example: clip360net or 116819034451508671546
Title
Caption
File name
Size
Alignment
Link to
  Open new windows
  Rel nofollow