Ofertes per la fabricació de la marquesina

Ofertes per la fabricació de la marquesina

Hola Pares i Mares de l’escola Saltells!

Després d’un any d’accions, el problema de la qualitat de l’aire del menjador està a punt de solucionar-se. La situació actual és la següent:

La Generalitat ha instal·lat un intercanviador d’aire al sostre del menjador per ventilar correctament i evitar les altes concentracions de CO2 que es mesuraven.

 

L’Ajuntament està remodelant el sistema de calefacció de l’escola per tenir un control adequat d’aquesta (amb termòstat al menjador).

Malgrat tot això, per aconseguir un menjador amb la qualitat que els nostres nens i nenes es mereixen encara falta la col·locació d’una marquesina que eviti la insolació directa de les finestres de la cara sud de l’edifici. Aquesta actuació no està coberta per cap institució.

És per això que l’AMPA va decidir fer-se’n càrrec amb l’aprovació posterior per part del Consell Escolar. Per tant, avui s’inicia un període de recollida d’ofertes per la fabricació de la marquesina que s’obre a tots els membres de la comunitat educativa del Saltells. Recordem que entre dues ofertes similars en característiques i preu, la que estigui avalada per aquests tindrà preferència.

Les característiques tècniques que ha de complir la marquesina estan recollides en el document que podeu consultar en el següent enllaç: https://www.dropbox.com/s/wgedh73f875frue/Peticion_Oferta_V1.pdf?dl=0

Si us plau, si coneixeu algú que pugui fabricar-la feu-li arribar la documentació tècnica del link.

Salutacions,

 DB