PLA D'ORGANITZACIÓ INICI DE CURS Escola Saltells

PLA D’ORGANITZACIÓ INICI DE CURS Escola Saltells

Estimades famílies, 

Us donem la benvinguda al nou curs escolar 2020-2021! Un curs que, sens dubte, serà diferent. 

Adjuntem circular que ens ha passat l’Escola per explicar com serà el Pla d’Organització derivat del COVID-19. Encara res no és definitiu, i està subjecte a modificacions segons les instruccions que els hi vagi arribant del Departament d’Educació i de Salut.

A la pàgina web de l’escola ( http://saltells.com/carta-de-lequip-directiu-i-power-point-de-benvinguda-a-les-families/) , trobareu tot el detall i també penjaran, ens els propers dies, unes diapositives explicatives que desenvoluparan els eixos bàsics del Pla juntament amb aquesta carta. A la web i al tauler de l’escola tindrem penjant un plànol de les entrades i sortides de l’alumnat.

Una forta abraçada,
AMPA Escola Saltells

Benvolgudes famílies,

Ens plau donar-vos la benvinguda a aquest nou curs acadèmic, esperem que tot@s estigueu bé i hagueu passat el millor estiu possible.

A l’Escola Saltells, igual que la resta d’escoles de Catalunya, estem organitzant el nou curs escolar 2020/21. Des del Departament d’Educació ens han estat arribant instruccions molt concretes i pautes d’actuació per preparar l’organització del curs en el marc de la pandèmia COVID-19.  Estem adaptant el centre a les instruccions esmentades segons el nostre Pla d’obertura provisional. Aquest Pla està penjat al web de l’escola, i l’ estem perfilant amb les últimes instruccions rebudes els darrers dies.

Us explicarem les mesures provisionals que implementarem, mesures encara pendents de l’aprovació definitiva per part del Consell Escolar, però que considerem important avançar abans de l’arribada dels alumnes.

Algunes de les adaptacions que hem hagut de fer per adaptar l’escola segons els criteris que ens han fet arribar conjuntament el Departament d’Educació i de Salut són:

 

Amb caràcter general per a tota l’escola:

Entrada i sortida  esglaonada d’alumnat per evitar massificar les entrades i sortides.

Neteja de mans a les entrades i sortides de les aules.

Declaració responsable per part de les famílies i alumnat.

Delimitació dels espais en els patis per grups estables.  

Entrades i sortides esglaonades per diferents portes d’accés (us l’avancem al web i al tauler de l’escola)

Mínima mobilitat de mestres entre grups estables. L’alumnat passarà el màxim de temps possible amb el/la seu/seva tutor/a que formarà part del seu mateix grup estable. L’objectiu és evitar que entrin molts mestres de forma habitual i reduir les possibilitats de contagis.  

 

Mesures específiques per Infantil

  • Grups reduïts i estables: s’han creat grups-classe de 17 a 20 alumnes.

  • S’ha unificat els alumnes de P4 i P5 en tres grups estables. Aplicarem una metodologia híbrida adaptant el nivell d’exigència al grau maduratiu de cada infant. 

 

Mesures específiques per primària.

  • Grups estables: S’han creat grups-classe de 17 a 25 alumnes. Desdoblem tots els nivell amb grups que tenen 26 alumnes o més.

 

Aquestes i la resta de mesures per adaptar el funcionament del centre a les exigències normatives actuals es publicaran a la nostra web en el moment que siguin debatudes i aprovades en el si del Consell Escolar del centre.

 

El proper dilluns al matí rebreu un correu electrònic del tutor/a assignat al grup estable del vostre fill/a, obrint una nova via de comunicació amb l’escola i amb informació més concreta sobre totes les mesures que estem prenent per adaptar-nos a la situació actual. 

 

Atentament,

Equip Directiu


Cerdanyola del Vallès, 4 de setembre de 2020