Modificació estructura d’alumini sala AMPA

Octubre 2013

La representant de l’Ajuntament en el Consell Escolar ens ha explicat que l’edifici escolar és de titularitat pública i el propietari és el Departament d’Ensenyament  que és a qui li correspon fer les obres a les escoles. L’Ajuntament no pot autoritzar l’execució d’obres per part dels pares i mares per una qüestió de la responsabilitat que se’n deriva de l’execució d’aquestes .

MJP

Igualment, la representant de l’Ajuntament en el Consell Escolar ens comunica que totes las deficiències i/o mancances que el pares detectem en el col·legi han de ser treballades en el CONSELL ESCOLAR de l’escola Saltells, per tal que siguin avaluades per un grup de treball que inclogui a la direcció, als professors i als pares.

Davant d’aquesta situació, i amb el suport de la totalitat dels membres del Consell Escolar, s’aprova la creació de la comissió d’Infraestructures dins del Consell Escolar.

Per tant, a partir d’ara comencem a treballar plegats amb la nova direcció de l’escola per avançar conjuntament.

DB

——————————————————————————–

Juliol 2013

Es registra a l’ayuntament la sol.licitud per fer les actuacions

Sol.litud permis ayuntament

————————————————————————-

Juny 2013

Per aconseguir que dos buits es converteixin en abatibles i permetin la ventilació sense ser un problema de seguretat. Ha d’incloure mosquitera fixa.

Permetrà ventilar la sala de l’AMPA per intentar mantenir una qualitat d’aire adequada a l’interior. (actualment no hi ha cap ventilació)

Escribe un comentario con tus opiniones

Please enter Google Username or ID to start!
Example: clip360net or 116819034451508671546
Title
Caption
File name
Size
Alignment
Link to
  Open new windows
  Rel nofollow