Obreportes

Octubre 2013

La representant de l’Ajuntament en el Consell Escolar ens ha explicat que l’edifici escolar és de titularitat pública i el propietari és el Departament d’Ensenyament  que és a qui li correspon fer les obres a les escoles. L’Ajuntament no pot autoritzar l’execució d’obres per part dels pares i mares per una qüestió de la responsabilitat que se’n deriva de l’execució d’aquestes .

MJP

Igualment, la representant de l’Ajuntament en el Consell Escolar ens comunica que totes las deficiències i/o mancances que el pares detectem en el col·legi han de ser treballades en el CONSELL ESCOLAR de l’escola Saltells, per tal que siguin avaluades per un grup de treball que inclogui a la direcció, als professors i als pares.

Davant d’aquesta situació, i amb el suport de la totalitat dels membres del Consell Escolar, s’aprova la creació de la comissió d’Infraestructures dins del Consell Escolar.

Per tant, a partir d’ara comencem a treballar plegats amb la nova direcció de l’escola per avançar conjuntament.

DB

—————————————————————————-

Juliol 2013

Es registra a l’ayuntament la sol.licitud per fer les actuacions

Registre cimentació porter

————————————————————–

Juny 2013

Es nessecita;

Per obrir la porta d’accés situada davant del menjador des de dos punts de obertura. Un situat al menjador al costat de la porta de la cara sud i un altre dins de la sala l’AMPA. Amb aquesta mesura es pretén evitar que la persona que està a l’interior de l’edifici hagi d’abandonar les seves funcions (moltes vegades de cura dels infants) per sortir a obrir i tancar la porta.

L’oferta;

S’ha de limitar a la modificació de la porta per adaptar un tancament juntament amb el cablejat elèctric entre el tancament i la centraleta DECT

Tancament de tipus ¿¿TEGUI 374.910?? Que funcioni per pols

Obreportes 2

Obreportes 1

Escribe un comentario con tus opiniones

Please enter Google Username or ID to start!
Example: clip360net or 116819034451508671546
Title
Caption
File name
Size
Alignment
Link to
  Open new windows
  Rel nofollow