Paviment de formigó

Octubre 2013

La representant de l’Ajuntament en el Consell Escolar ens ha explicat que l’edifici escolar és de titularitat pública i el propietari és el Departament d’Ensenyament  que és a qui li correspon fer les obres a les escoles. L’Ajuntament no pot autoritzar l’execució d’obres per part dels pares i mares per una qüestió de la responsabilitat que se’n deriva de l’execució d’aquestes .

MJP

Igualment, la representant de l’Ajuntament en el Consell Escolar ens comunica que totes las deficiències i/o mancances que el pares detectem en el col·legi han de ser treballades en el CONSELL ESCOLAR de l’escola Saltells, per tal que siguin avaluades per un grup de treball que inclogui a la direcció, als professors i als pares.

Davant d’aquesta situació, i amb el suport de la totalitat dels membres del Consell Escolar, s’aprova la creació de la comissió d’Infraestructures dins del Consell Escolar.

Per tant, a partir d’ara comencem a treballar plegats amb la nova direcció de l’escola per avançar conjuntament.

DB

————————————————————————————

Juliol 2013

Es registra a l’ayuntament la sol.licitud per fer les actuacions

Registre cimentació porter

——————————————————————————–

Juny 2013

 

Es nessecita;

Per eliminar la superfície de terra localitzada entre la porta d’accés situada davant del menjador i el menjador.
Amb aquesta mesura es pretén reduir l’entrada de terra i / o fang al menjador i millorar les condicions higièniques.

Asfañtar

L’oferta;

Cal afegir un conjunt de tubs soterrats per el futur pas de cables elèctrics que uneixin
els següents punts:

A-B, B-C, C-D

Els cables no són part de l’abast d’aquest punt.

Cal afegir la neteja de les canaletes un cop realitzada l’obra.

Escribe un comentario con tus opiniones

Please enter Google Username or ID to start!
Example: clip360net or 116819034451508671546
Title
Caption
File name
Size
Alignment
Link to
  Open new windows
  Rel nofollow