Qualitat de l’aire del menjador

10-10-2014

IMG_1211.JPG
El lunes empezara a funcionar en automático!!

 26-6-2014

Benvolgudes famílies,

Avui hem tingut una reunió amb el Sr Lluís Baulenas, Director dels Serveis Territorials d’Ensenyament al Vallès Occidental, i el seu equip. A aquesta reunió ha assistit la directora M ª Jose López Carneros i dos representants de l’AMPA.

Durant la reunió ens ha informat de l’impacte de les retallades en educació i l’afecció, en concret, a les obres de millores a les escoles. Ens ha explicat que l’assignació de projectes de millora es realitza per una priorització entre totes les escoles i limitat pel pressupost en constant reducció.

Respecte a l’informe “Infra20140115OC Calidad Aire Menjador V5.pdf” presentat a la Generalitat i a l’Ajuntament de Cerdanyola, ens ha informat que des de la comunitat educativa del Saltells (AMPA i escola) hem arribat a les mateixes conclusions que els tècnics d’Ensenyament i que per la seva solució s’han d’implementar les accions següents:

1r Col·locació de un termòstat en el interior del menjador.

2n Connexió del termòstat al controlador de la vàlvula del circuït d’aigua i de las sondes auxiliares que porti aquest.

3r Intercanviador d’aire para realitzar l’aportació d’aire exterior i extraure el contaminat. Aquest intercanviador hauria de tenir els pertinents filtres, un grup d’acondicionament (per refredar) i funcionar tenint per consigna el nivell de ppm de CO2 i la temperatura interior i exterior.

4rt Para-sols per la vidriera de la façana sud.

De totes aquestes accions, la Generalitat es farà càrrec de la instal·lació d’un sistema de ventilació forçada (punt 3) i coordinarà amb l’Ajuntament de Cerdanyola la implementació dels punts 1 i 2. Se’ns ha garantit que aquestes accions es realitzaran en aquest any 2014.

Queda a potestat de l’AMPA implementar el punt número 4. S’ha acordat que si l’AMPA decideix implementar-la en forma de marquesina (similar a l’existent davant de les classes d’infantil) el tècnic dels Serveis Territorials d’Ensenyament en supervisarà i orientarà els detalls tècnics d’aquesta. També caldrà la coordinació i suport de l’Ajuntament de Cerdanyola que esperem es materialitzi facilitant la tramitació per a la seva col·locació.

En la línia de millores a l’edifici del menjador, la Generalitat també es farà càrrec d’obrir ventilacions als banys de l’edifici del menjador. Actualment aquests només disposen del buit de la porta per ventilar.

El resum de la reunió és: Entre tots podem solucionar els problemes!

 

12 de Maig de 2014

Ens vam reunir amb la Regidora Sra. Maria Reina per exposar-li els problemes de la qualitat de l’aire del menjador i dels tolls del pati de P3-P4-P5.

La Regidora ens va informar que els documents els estaven valorant els tècnics de l’ajuntament i que en unes setmanes ens informaria de la situació.

 

————————————————————————————————————

Març 2014

 

Us presentem els gràfics més significatius compresos entre el 10 de febrer i el 17 març 2014

Contrast amb les temperatures exteriors del dia 10 de febrer a 17 de Març (hem marcat les més significatives);

Contrast amb les temperatures exteriors desde el dia 10 febrer a 17 Març.

 

Gràfics temperatures més significatius;

Diapositiva2

Diapositiva3

PARA USAR POWER POINT

 

Gràfics humitat més significatius;

Diapositiva1

Gràfics concentració de CO2més significatius;

Diapositiva5

 

—————————————————————————————————
Març 2014
Aquests son els documents d’infraestructures que és van presentar per la comissió a Consell Escolar al mes de febrer.
Informe Deficiencia Calidad Aire ComedorInforme Deficiencia Calidad Aire Comedor – Anexo; Graficas y referencias www con información de calidad de aireVan ser tramitats a l’ajuntament el 3 març 2014 per M ª José López Camero directora de l’Escola Saltells.

——————————————————————————————————

Febrer 2014 – Lectura de temperatures del 08 al 24

Màxima 25,8

Mínima 18,6

max

Enero 2014

Se instala un termostato con capacidad de almacenar los datos de temperatura, humedad relativa y concentración de CO2.

2014-01-17 19.17.14_800

A partir de este momento podremos conocer de forma cientifica la calidad del aire que respiran nuestros hijos. Estos valores que se obtendrán, se contrastaran con el personal que los cuida y que comparte espacio físico con ellos para determinar de forma inequívoca si la calidad del aire del comedor es aceptable o inaceptable.

DB

Octubre 2013

La representant de l’Ajuntament en el Consell Escolar ens ha explicat que l’edifici escolar és de titularitat pública i el propietari és el Departament d’Ensenyament  que és a qui li correspon fer les obres a les escoles. L’Ajuntament no pot autoritzar l’execució d’obres per part dels pares i mares per una qüestió de la responsabilitat que se’n deriva de l’execució d’aquestes .

MJP

Igualment, la representant de l’Ajuntament en el Consell Escolar ens comunica que totes las deficiències i/o mancances que el pares detectem en el col·legi han de ser treballades en el CONSELL ESCOLAR de l’escola Saltells, per tal que siguin avaluades per un grup de treball que inclogui a la direcció, als professors i als pares.

Davant d’aquesta situació, i amb el suport de la totalitat dels membres del Consell Escolar, s’aprova la creació de la comissió d’Infraestructures dins del Consell Escolar.

Per tant, a partir d’ara comencem a treballar plegats amb la nova direcció de l’escola per avançar conjuntament.

DB

————————————————————————————

Septembre 2013

L’ajuntament no ha contestar i per tant no se ha fet res.

Continuem amb un control de qualitat de aire molt… especial!

——————————————————————————

Juliol 2013

Es registra a l’ajuntament la sol.licitud per fer les actuacions

Registre finestre termostat

—————————————————————————–

Juny 2013

Es nessecita;

Instal · lació d’un termòstat i de l’electrònica associada necessària per a l’activació /

desactivació de la vàlvula (ja existent) associada als radiadors del menjador.

Aquesta acció està destinada a poder tancar la calefacció del menjador quan ja existeixi

una temperatura adequada (com en les calefaccions domèstiques) i evitar el

sobreescalfament del menjador a l’hivern.

L’oferta;

El ramal del menjador disposa d’una vàlvula proporcional comandada per un senyal 0-10V (no connectada)

Hi ha una sonda de temperatura d’aigua en el retorn (no connectada)

Aparentment no hi ha senyal de temperatura provinent del menjador (ni cablejada ni via ràdio)

Un cop realitzat el punt 2, hi haurà un pas de cables entre el menjador i la sala de calderes

afaffadfa

fasfa

fasf fafafasf

Escribe un comentario con tus opiniones

Please enter Google Username or ID to start!
Example: clip360net or 116819034451508671546
Title
Caption
File name
Size
Alignment
Link to
  Open new windows
  Rel nofollow