Qui som i què fem?

L’AMPA de l’escola Saltells la formen entre tots els pares i mares de l’escola.

L’actual Junta d’AMPA de l’escola Saltells va ser escollida el passat novembre i està formada pels següents membres:

Junta directiva:

  • Presidenta
  • Vicepresindenta
  • Tresorera
  • Secretària

Vocals:

  • 10 pares i mares

La tasca principal de l’AMPA, es aconseguir un diàleg permanent entre família i escola, i participar activament dins la comunitat educativa.

L’associació treballa amb l’escola, promovent activitats complementaries de caire social i cultural, organitzant activitats extraescolars i supervisant els serveis de menjador i acollida d’acord amb el Projecte Educatiu de l’escola.

Els membres de la junta es reuneixen cada més i la reunió és oberta a tots els pares i mares.

A més, la junta es reuneix sovint amb la junta directiva de l’escola i té un membre permanent dins el Cosell Escolar.

Us convidem a conèixer l’Ampa de l’escola i participar activament en l’educació dels vostres fills!

Please enter Google Username or ID to start!
Example: clip360net or 116819034451508671546
Title
Caption
File name
Size
Alignment
Link to
  Open new windows
  Rel nofollow