QUOTA MATERIAL I LLIBRES  CURS 2020-2021

QUOTA MATERIAL I LLIBRES CURS 2020-2021

La quota a pagar pel curs 2020/2021 serà: 115,00€ pel primer fill i 100,00€ pels successius (la diferència de l’import ve donada perquè la quota de l’AMPA es paga només un cop per família).

El desglossament de la quota quedarà com segueix:

Material Escolar de Segon a Sisé: 50,00€
Material Escola Primer: 25,00€
Llibres Socialitzats: 50,00€
Quota d’Ampa: 15,00€

El gir de la quota es realitzarà el dia 10 d’octubre per el primer fill, i el 10 de novembre per al segon i successius.

Al següent enllaç trobareu la circular enviada amb tot el detall.

https://mailchi.mp/033c08e8d366/quota-material-i-llibres-curs-2020-2021