Relacions Institucionals

La Comissió de Relacions Institucionals fa d’enllaç amb les diferents institucions educatives, assistint a les reunions del Consell Escolar i a les del Consells Escolar municipal.A més és la comissió encarregada de fer les gestions amb la FAPAC (Federació d’Associacions de Pares d’Alumnes de Catalunya) i d’altres gestions relacionades amb l’ajuntament i altres organismes.

Si vols contactar amb la comissió pots enviar un mail a relacions.institucionals@ampasaltells.org

Institucionals2

 

 

Please enter Google Username or ID to start!
Example: clip360net or 116819034451508671546
Title
Caption
File name
Size
Alignment
Link to
  Open new windows
  Rel nofollow