Resposta de l'Ajuntament sobre l'estat de l'arbre del Saltells

Resposta de l’Ajuntament sobre l’estat de l’arbre del Saltells

Des de fa uns mesos algunes famílies ens han fet arribar la seva preocupació sobre l’estat de manteniment del plataner del pati de primària. Per aquest motiu, al començament de curs vam fer una instància a l’Ajuntament. Aquí podeu veure la resposta. Igualment, continuarem fent un seguiment del tema juntament amb l’escola.

Moltes gràcies.

 

De: OAC, Ajuntament de Cerdanyola del Vallès <oac@cerdanyola.cat>
Data: 23 d’octubre de 2015, 14:35
Assumpte: RE: Propostes, suggeriments i queixes PSQ 686/2015
Per a: «directiva@ampasaltells.org» <directiva@ampasaltells.org>
Benvolguda XXXXXX,

En relació a la vostra comunicació del passat 6 d’octubre, enviada a través de l’apartat “Propostes, suggeriments i queixes” de la web municipal, en la que sol·liciteu una esporga a
un arbre ubicat al pati de l’escola Saltells, us informem, a partir de les dades subministrades pels departaments municipals competents, del següent:

  1. L’arbre al qual us referiu és un plataner que, per les seves característiques, podria considerar-se d’interès local, a més a més de ser una icona de l’escola. Per això, qualsevol actuació ha de ser ben meditada i consensuada amb totes les parts afectades.
  2. Aquest arbre presenta una esquerda a la fusta seca interna de l’arbre. Encara que pugui semblar un problema greu, aquesta esquerda no ha de ser motiu de preocupació, ja que la fusta seca afectada no fa funció de subjecció. Els plataners són arbres amb una estructura vegetal molt sòlida i no són propensos a la fractura de la seva vegetació viva.
  3. Contra la creença popular, les esporgues, malgrat siguin només parcials, són una agressió a l’arbre que pot afectar negativa i irreversiblement a la seva estructura. Ja fa temps que els especialistes no utilitzen les esporgues periòdiques com fórmula ordinària de manteniment de la vegetació ornamental de la via pública. Si s’esporga un arbre s’entendreix la fusta interna, que es pot podrir. Desprès, quan les branques broten de nou, el ramatge creix d’una forma més ràpida, vigorosa, caòtica i desordenada. Com a conseqüència (estructura interna dèbil i estructura externa més gran), augmenten les possibilitats de què l’arbre quedi en precari, més necessitat de manteniment i amb un major risc de patir plagues i malalties. En resum, l’esporga trenca l’equilibri de creixement natural de l’arbre i només s’aconsella fer-la quan és estrictament necessària per redirigir algunes branques, per limitar les molèsties que puguin provocar a l’entorn o perquè els arbres afectats ja estiguin dèbils i necessitats de tasques permanents de manteniment (moltes vegades, per haver partit esporgues periòdiques durant molts anys).
  4. Segons els especialistes municipals, l’exemplar esmentat només requereix intervencions de retirada de branquillons secs, aclarida de vegetació per compensar creixements i un control de seguretat periòdic pel fet d’estar ubicat al pati d’una escola. Es descarten els talls superiors als 3 cm de diàmetre, més difícils de cicatritzar.
  5. Tampoc té cap justificació fer una esporga específica en aquest arbre per evitar al·lèrgies. Històricament, els plataners han estat arbres habituals a les zones urbanes i de transició, ja que són de fàcil manteniment i, fins fa poc, no patien plagues o provocaven reaccions al·lèrgiques a les persones. Tanmateix, la natura és dinàmica i darrerament han aparegut plagues específiques i episodis al·lèrgics en algunes persones causats per aquesta espècie. Aquest plataner, però, no és l’únic arbre a l’entorn de l’escola que pot provocar al·lèrgies. Hi ha més plataners, a més de xiprers, oliveres i gramínies, espècies vegetals molt més al·lergèniques.
  6. En definitiva, i tal i com s’ha avançat al començament, per concretar una actuació municipal envers aquest arbre (poda parcial, treballs de seguretat, cirurgia…) és recomanable disposar d’un informe tècnic elaborat per personal molt especialitzat en arboricultura. També s’han de preveure les seves conseqüències a mig i llarg termini, ja que una actuació mal aplicada o inadequada podria tenir conseqüències irreversibles per aquest exemplar.

Volem agrair-vos la vostra comunicació, ja que la col·laboració i participació ciutadana són fonamentals pel bon funcionament de la ciutat.

Cordialment,

Oficina d’Atenció Ciutadana

Ajuntament de Cerdanyola del Vallès

—–Mensaje original—–
De: Web, Ajuntament de Cerdanyola del Vallès
Enviado el: martes, 06 de octubre de 2015 14:38
Para: OAC, Ajuntament de Cerdanyola del Vallès
Asunto: Propostes, suggeriments i queixes PSQ 686/2015

Ajuntament de Cerdanyola del Vallès

El web del l’Ajuntament de Cerdanyola del Vallès  ha rebut una proposta, suggeriment o queixa ambles seguents dades:

Nom i Cognoms XXXXXXXX en representació d’AMPA Saltells
DNI / NIE XXXXXX
Telefon XXXXX
Correu directiva@ampasaltells.org
Domicili Av. Roma 57
Municipi CERDANYOLA DEL VALLES
Codi Postal 08290
Motiu Bon dia,

Des de l’AMPA Saltells ens posem en contacte amb vostès per sol·licitar formalment el manteniment de l’arbre que tenim al nostre pati. L’arbre és un plataner que des de que tenim coneixença no s’ha podat. Pensem que tot i que no sigui un risc inminent s’ha de fer una poda per evitar riscos innecesaris, i no només estem pensant en caigudes de branques, hi han hagut queixes de famílies i treballadors pel grau d’al·lèrgens que disipa.

En el cas que la poda no es pugui dur a terme sol·licitem una reunió formal amb els responsables de l’Ajuntament per parlar del tema ja que necessitem informació clara per informar a les famílies. Penseu que per nosaltres aquest arbre és tot un símbol, però el volem conservar en el millor estat.

Atentament,

AMPA Saltells

Plataner Saltells