Socialització

REUTILITZA, SOCIALITZA!

La Comissió de Socialització s’encarrega de gestionar el Projecte de Socialització, que consisteix en la reutilització dels llibres i del material de consulta a primària.

És un projecte d’escola i AMPA i els principals objectius són:

Econòmics: reduint la despesa en llibres per família.

Mediambientals: fomentant el reciclatge i l’estalvi de recursos.

Educatius: sensibilitzant a famílies i als alumnes en la cura del material.

Promoció de valors: compartir, respectar, solidaritat, igualtat i responsabilitat.

Socialitzador: implicant a tota la comunitat educativa (professionals, famílies i alumnes) en un projecte comú.

A primer de primària s’inicia el projecte de SOCIALITZACIÓ de llibres i material complementari (aprovat a l’Assemblea General Extraordinària del 12 de maig de 2009 i ratificat pel Consell Escolar del 22 de juny de 2009). Es regeix per un protocol d’actuació al qual ens adherim totes les famílies de l’escola. És un projecte conjunt AMPA-ESCOLA i la seva continuïtat depèn de la implicació de tots i totes.

Es paga una quota única, que inclou els llibres (de text, de lectura, de consulta…), el material escolar i la quota d’AMPA (aquesta és per família, no per nen).

La Comissió s’encarrega, entre d’altres, de comprar els llibres directament a les editorials per així aconseguir un millor preu; de comprovar, conjuntament amb els mestres, el retorn dels llibres; de la revisió de l’estat d’aquests; de preparar els lots per a cada nen/a; i de portar-los a les aules per al curs següent.

Per a més informació, pots enviar un correu electrònic al e-mail: socialitzacio@ampasaltells.org

 

Please enter Google Username or ID to start!
Example: clip360net or 116819034451508671546
Title
Caption
File name
Size
Alignment
Link to
  Open new windows
  Rel nofollow