Socialització

REUTILITZA, SOCIALITZA!

La Comissió de Socialització s’encarrega de gestionar el Projecte de Socialització, que consisteix en la reutilització dels llibres i del material de consulta a primària.

És un projecte d’escola i AMPA i els principals objectius són:

Econòmics: reduint la despesa en llibres per família.

Mediambientals: fomentant el reciclatge i l’estalvi de recursos.

Educatius: sensibilitzant a famílies i als alumnes en la cura del material.

Promoció de valors: compartir, respectar, solidaritat, igualtat i responsabilitat.

Socialitzador: implicant a tota la comunitat educativa (professionals, famílies i alumnes) en un projecte comú.

A primer de primària s’inicia el projecte de SOCIALITZACIÓ de llibres i material complementari (aprovat a l’Assemblea General Extraordinària del 12 de maig de 2009 i ratificat pel Consell Escolar del 22 de juny de 2009). Es regeix per un protocol d’actuació al qual ens adherim totes les famílies de l’escola. És un projecte conjunt AMPA-ESCOLA i la seva continuïtat depèn de la implicació de tots i totes.

Es paga una quota única, que inclou els llibres (de text, de lectura, de consulta…), el material escolar i la quota d’AMPA (aquesta és per família, no per nen).

La Comissió s’encarrega, entre d’altres, de comprar els llibres directament a les editorials per així aconseguir un millor preu; de comprovar, conjuntament amb els mestres, el retorn dels llibres; de la revisió de l’estat d’aquests; de preparar els lots per a cada nen/a; i de portar-los a les aules per al curs següent.

 

QUOTA MATERIAL I LLIBRES CURS 2020-2021 (COVID-19)

Alumnes d’infantil (P3, P4 i P5)
Els nens i nenes no tenen llibres. Sinó que treballen per projectes. Aquesta quota la gestiona directament l’Escola. Fan arribar les circular informatives a totes les famílies d’infantil.

** Per aquest curs 2020-2021, les quotes són:

Curs P3: 148€
Curs P4 i P5: 98€. Degut a que s’ha fet un descompte de 50€, de la quota corresponent al tercer trimestre del curs anterior (COVID-19).

IMPORTANT: per les famílies d’infantil, que NO tinguin fills a primària, la quota de l’AMPA es paga a banda. També heu rebut circular de com fer el pagament dels 15€ per família. Heu de contactar amb l’Edi (Administrativa AMPA) per fer el pagament.

Alumnes de primària (de 1er a 6è)
Els alumnes de primària estan dintre del projecte de socialització de l’escola. Per tant sí fan servir llibres per algunes assignatures i d’altres es fan per projectes. A més tenen un material assignat per a cada nen. La quota de socialització la gestiona l’AMPA i, posteriorment, transfereix els diners corresponents: material a l’escola i compra de llibres a les diferents editorials.

** Per aquest curs 2020-2021, les quotes són:

Alumnes de 1er curs: 25€ (material) + 50€ (llibres) + 15€ (quota AMPA) = 90€
Alumnes de 2on a 6è curs: 50€ (material) + 50€ (llibres) + 15€ (quota AMPA) = 115€

També s’ha fet el descompte dels 50€ corresponents al tercer trimestre del curs passat.

Tornem a recordar que la quota d’AMPA es paga només 1 cop per família, per tant, el segon fill i successius, aquest curs 20-21, pagaran una quota de 100€.

Per a més informació, pots enviar un correu electrònic al e-mail: socialitzacio@ampasaltells.org

 

Please enter Google Username or ID to start!
Example: clip360net or 116819034451508671546
Title
Caption
File name
Size
Alignment
Link to
  Open new windows
  Rel nofollow