Socialització

La comissió de Socialització és una de les més importants per al funcionament de la nostra escola.  S’encarrega de gestionar el projecte de socialització i reutilització de llibres de text de primària, i de la venda i distribució dels llibres d’infantil.

La Socialització és un projecte d’escola i els principals objectius són:

Econòmics, reduint la despesa que tenen les famílies en l’adquisició de llibres i material escolar.

Mediambientals, fomentant el reciclatge i l’estalvi de recursos.

Educatius, sensibilitzant a famílies i alumnes en la cura del material.

Valors, saber compartir, el respecte, la solidaritat, la igualtat i la responsabilitat.

Socialitzador, implicant a tota la comunitat educativa ( professionals, famílies i alumnes ) en un projecte comú.


A primària s’inicia el projecte de SOCIALITZACIÓ de llibres (aprovat a assemblea general extraordinària del 12 de maig de 2009 i ratificat pel Consell Escolar del 22 de juny de 2009). Es regeix per un protocol d’actuació al qual ens hem adherit totes les famílies de l’escola.És un projecte conjunt AMPA-ESCOLA i la seva continuïtat depèn de la implicació de l’escola, els pares i els alumnes.

Es paga una quota única que inclou llibres de text no fungibles, fungibles, llibres de lectura, llibres de consulta (atles, diccionaris… segons les necessitats de l’escola), material escolar i quota d’AMPA (aquesta és per família).

La comissió s’encarrega de comprar els llibres (segons els llistats proporcionats per l’escola) directament a les editorials, de comprovar conjuntament amb els mestres el retorn dels no fungibles, de la revisió de l’estat d’aquests, de preparar els lots per cada nen/a i de portar-los a les aules pel curs següent.

Si vols contactar amb la comissió pots enviar un mail a socialitzacio@ampasaltells.org

Please enter Google Username or ID to start!
Example: clip360net or 116819034451508671546
Title
Caption
File name
Size
Alignment
Link to
  Open new windows
  Rel nofollow