Teatre

El curs 2006-2007 es va crear el grup de Teatre de l’AMPA (Cap aquí teatre), una comissió més dins de les moltes que té l’AMPA, sota el paraigües de la comissió de Culturals. Ambdues comissions estan molt relacionades, així, a quasi totes les festes, és el grup de Teatre qui s’encarrega de fer les representacions, si n’hi ha, i s’encarrega també de les animacions.

Per les obres de teatre comptem amb la col·laboració del director de teatre amateur Miquel Esparrach.
Teatre Ticket

Si vols col·laborar amb el grup de Teatre o necessites informació adicional pots enviar un mail a teatre@ampasaltells.org
Durant els cursos que fa que el grup existeix, hem realitzats múltiples representacions i animacions, aquí teniu un petit recull:

CURS 2017-2018

CURS 2016-2017

CURS 2015-2016

CURS 2014-2015

CURS 2013-2014

CURS 2012-2013

CURS 2011-2012

CURS 2010-2011

CURS 2009-2010

CURS 2008-2009

CURS 2007-2008

CURS 2006-2007

Per més informació: Documents Activitats Culturals – Teatre

Please enter Google Username or ID to start!
Example: clip360net or 116819034451508671546
Title
Caption
File name
Size
Alignment
Link to
  Open new windows
  Rel nofollow