Teatre Curs 2006-2007

“ELS MÚSICS DE BREMEN”
Tot va començar el 2007, quan una mare de P3 va suggerir fer alguna cosa per a representar alguns del contes que els nens d’infantil estaven treballant. Aleshores es va crear una petita comissió de mares que van decidir fer l’obra “Els músics de Bremen”, un d’aquells contes clàssics que s’estaven treballant en aquells moments. Aquesta representació es va fer amb titelles.

C20062007

Enrere

Please enter Google Username or ID to start!
Example: clip360net or 116819034451508671546
Title
Caption
File name
Size
Alignment
Link to
  Open new windows
  Rel nofollow