Teatre Curs 2007-2008

“LA RATETA QUE ESCOMBRAVA L’ESCALETA”
Durant el 2008, les mateixes mares van decidir crear ja amb cara i ulls la comissió de teatre. Aquesta vegada es va decidir agafar contes clàssics i, entre totes, decidir quin conte es representaria, aquest any ja sense titelles, amb actors (les mares). Després de buscar entre molts, va sortir com a guanyadora “La Rateta que escombrava l’escaleta”, era un conte amb missatge, i per suposat un conte que als nens agradava.

La representació es va fer el dia 28 d’abril del 2008, amb un gran èxit entre els nens d’educació infantil, P3, P4 i P5, llavors es va decidir tornar-la a representar al dia següent per als nens de primària, i va tenir la mateixa acollida, un gran èxit!

C20072008

Enrere

Please enter Google Username or ID to start!
Example: clip360net or 116819034451508671546
Title
Caption
File name
Size
Alignment
Link to
  Open new windows
  Rel nofollow