Teatre Curs 2016-2017

A més de participar, com és habitual, a les diferents festes tradicionals de l’escola, per Sant Jordi, el grup de teatre va participar per Sant Jordi a la marató de lectura, que el 2016 va estar dedicada a Ramon Llull.

I per final de curs es va representar l’obra Natura Tours que girava entorn el projecte Turisme sostenible que durant el curs 2016-2017 es va treballar a l’escola, aquesta obra va ser escrita per una mare del nostre centre.

Please enter Google Username or ID to start!
Example: clip360net or 116819034451508671546
Title
Caption
File name
Size
Alignment
Link to
  Open new windows
  Rel nofollow